Анализ по контрол на качеството


Категория на документа: Други


Това е организационната подложка на системата и е основата на дейностите. Към нея се отнасят, например, работните помещения, оръдията на труда, оборудването, хардуер и софтуер и поддръжката, които трябва да бъдат представени от висшето ръководство. Също това са: сгради, производствена площадка и принадлежащите им захранващи системи; оборудване на процесите (материални и нематериални активи); спомагателни услуги (транспорт, комуникации).

От своя страна инфраструктурата подпомага за икономическото развитие,за високото качество на винарната.

Работното място е вторият дом на работника,там той прекарва по-голямата част от живота си.Разбирайки това управленският състав на "Румелия" създаде работни условия,в които цари хармонията между отделните звена,приятна атмосфера ,настроение,благоприятен климат и приятелски взаимоотношения,които правят високото качество още по високо.Построени са отделни отделения,в които персоналът може да отдъхне и релаксира,след което отпочинал и зареден с нови сили да продължи своята дейност.

Организацията трябва да планира и развива процесите, необходими за реализирането на продукта. Планирането трябва да е в съответствие и с изискванията на другите процеси на системата за управление на качеството. Стандартът изисква при планирането на реализирането на продукта организацията трябва, доколкото това е подходящо, да установи следното: цели по качеството и изискванията към продукта; необходимостта от въвеждането на процеси, от разработването на документи и представянето на специфични за продукта ресурси; необходимостта от продуктово специфични критерии за верифициране, валидиране и други; необходимите запаси, за да се докаже че процесите за реализиране. Процесите свързани с клиента - установяване на изискванията на клиента, изисквания определени от клиента, изисквания предоставени от клиента, законови и подзаконови изисквания. Качеството е изпълнение на изисквания и очаквания. Относно тяхното изпълнение решава само клиентът. Поради това проучването на изискванията на клиента представлява важен критерий относно постигането на качество и освен това има решаващо значение за стопанския успех на предприятието. Организацията трябва да изследва следното: дефинираните от клиента изисквания включително изискванията относно доставката и дейностите след доставката; неизразените от клиента изисквания, които са необходими за посочената или предполагаемата употреба, доколкото за известни; законови и подзаконови изисквания относно продукта.

ВИ"Румелия "изнася своята продукция за цяла Европа и част от Света.
Тя изнася за Обединеното кралство,Германия,Белгия,Дания,Естония,
Гърция,Италия,Русия,САЩ,Иран,бори се да навлезне с по-голям процент на пазара на Източна Азия,Китай ,Япония и др.За ефективния износ избата разполага със свои складови помещения в с.Смилец и град Панагюрище,с тежкотоварни камиони,които пренасят продукцията по света.

"Румелия" изнася божествената напитка на траките с отлично качество.Винарската изба е млада ,създадена през 2005 година.Изнасят се около 69% от продукцията ,останалото количество се разпространява на вътрешния пазар.

От голямо значение за избата е ежедневното измерване ,проучване,изследване,анализиране,което се осъществява в винарската лаборатория с цел строгият контрол на качеството.

Анализират се всичките звена ,участващи в производствената линия.
Изследва се продукта при всеки етап на производство.Бране,прерабодка,ферментация,стареене,бутилиране,опаковане,етикет.

Анализът се осъществява от квалифицирани специалисти,които имат необходимите знания и умения за извършване на тази дейност.

Дейността по подобряване на качеството е свързана с повишаване квалификацията на всички категории персонал,с подобряване и усъвършенстване на структурните звена и на всички етапи на търговския процес с цел по-пълно задоволяване потребностите от стоки и търговски услуги.

Организацията трябва непрекъснато да подобрява ефикасността на системата за управление на качеството при прилагане на политиката по качеството, целите по качеството, резултатите от одитите, анализа на данните, коригиращите и превантивните действия и прегледа от ръководството.

В ВИ"Румелия"съществува организират отдел поддръжка на техниката и технологията.Редовно се модернизират,възстановяват и подновяват средствата на труда-машините,съоръженията,оборудването.

Защото знаем ,че без поддържане на машините,съоръженията и оборудването високото качество няма да е реалност.

Ръководителите на ВИ"Румелия",при всяко решение за иновация,свързана с промяна на качеството се съобразяват с един изключително важен икономически показател-икономическа ефективност от подобряване качеството на продукция.Прилагат се непрекъснати постъпки за подобряване на качеството на продукцията,съобразно с изискванията на потребителите.

Благодарение на въвеждането на нова технология,производителят"Румелия" е в състояние да обезпечи по-високото качество на крайните продукти,тяхната безвредност и чистота,и то при запазване на ароматните качества,присъщи на "Румелия".

Изцяло насочена към клиента и първокласното качество на продукцията ориентация на винарска изба"Румелия"е характеристиката,която съпровожда избата от самото начало до нейното съществуване.

ТЕНДЕНЦИИ и ПРЕПОРЪКИ.

* ВИ"Румелия " използва български,американски,френски дъб за отлежаване на виното.
Доказано е от експерти и специалисти е ,че стареенето на виното в български дъб разваля виното и влошава качеството

* Използване на целия капацитет на винарска изба "Румелия"

* Завладяване голяма част от вътрешния(национален)пазар

* Завладяване голяма част от външния(международен)пазар

* Квалифициране и преквалифициране на персонала

* Добиване на конкурентни предимства и адаптивно поведение на пазара.

* Построяване на голям хотел,в близост до ВИ"Румелия" Панагюрище,в който туристите след омайно опиянение от божествената напитка на траките-виното,да се насладят на разкош,лукс ,отдих и уединение.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ по контрол на качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.