Андрагогически процси


Категория на документа: Други


Андрагогически процес

1.Теория на Малкълм Ноулис за андрогогически процес

2.Теория на Паоло Фрейре за андрагогически процес

3.Теория на Нотингамска група

1.Малкълм Ноулис е американски учен, който пръв поставя идеята за необходимостта от обучението на възрастните да се разглежда като различен от този на децата, бивайки негова алтернатива. През 1978г. той издава книгата си "Андрагогия в действие", в която предлага различни примери за прилагане на андрагогическия модел на обучение - от производствения процес, през професионалното обучение, до бизнес сферата. За него андрагогията е обединена теория за учене на възрастните, която обвързва институции, дейци и дейности. Основната теза е, че андрагогическия модел е основни положения за възрастните учащи се, който може да се използва самостоятелно, извън педагогическия. Но кой от двата модела ще изберем - педагогически или андрагогически зависи от времето, ситуацията и обстоятелствата. В по-известните си книги като: "Неформалното образование на възрастните (1950), "Съвременната практика в образованието на възрастните: от педагогика към андрагогия" (1970), "Възрастният учащ се, една пренебрегвана природа" (1978) той развива съвременната идея за андрагогия и андрагогически модел, като "наука и изкуство за подпомагане възрастните да учат". Безспорно това е и неговата заслуга да постави теоретичния фундамент, върху който се обосновава и андрагогическия процес.

2.Пауло Фрейре (1921-1997) е бразилски учен, който работи като професор по история на педагогиката и философия на образованието. Известен е с книгата си "Педагогика на угнетените" (1972). Принадлежи към школата на марксистите, които имат за водеща идея освобождаването на работниците от гнета на капиталистите. В този дух П.Фрейре пропагандира и защитава идеи, свързани с критиката на образователната система с възможността да бъдат реализирани нови демократични модели на образование в класната стая. Бразилският педагог експериментира и иновативни модели за ограмотяване на възрастни хора.

2.1.Идейни концепции на Пауло Фрейре

2.1.1.Идеи за човека. За бразилският педагог хората могат да бъдат разглеждани като обекти т.е. пасивни създания и като субекти, т.е. хора, които могат да променят своята съдба и съзнание чрез действие. Човешкото съзнание може да има три нива:

-вълшебно съзнание като приспособимост към света

-наивно съзнание като осъзнаване на индивидуалните проблеми

-критическо съзнание като осъзнаване на външни социални условия. Това съзнание е в противоборство с лъжливото съзнание, създавано от угнетителите с помощта на религия, образование и социализация, както и с помощта на социалната митология, където превъзходство, успех, собственост се пропагандират като необходими за обществото.

2.2. Култура на тишината

Това е съзнателно налагано състояние на угнетените, които трябва да се окажат от собствения си личен и социален опит, в полза на знание и оценка от специалисти и експерти, налагани като единствени и непогрешими

2.3. Културно освобождаване

Бунтът на угнетените е срещу "Културата на тишината", където техния глас и мнение са игнорирани. Учителят може да съдейства за този вид освобождаване, предоставяйки на своите ученици "действие и размисъл". Осъзнаването на собственото положение на угнетените е свързано с прехода към критическо съзнание и неприемане на социалната несправедливост.

2.4.Педагогика на надеждата. Пауло Фрейре пише през 1992г. книгата си "Педагогика на надеждата", която включва основни идеи като:

-да се разбира политически характер на образованието

-уважение към чуждата позиция

-уважение към ученика и отказ от принуда и манипулация.

-откритост и толерантност в обучението

-стимулиране активността на ученика

-уважение към "народното" знание

2.5. Освободително образование

Това е продължение на идеята за "народно" образование. Освободителното образование е свързано с преодоляване на човешките предразсъдъци, дискриминация, и всякакви форми на расизъм по отношение на човешкото различие. Основните приоритети тук са насочени към понятията "хуманизъм", "любов", "надежда" диалог. Освободителната педагогика е обучение насочено към правото да имаш основно образование, право за грамотност, право на участие в политиката и др. Тази педагогика е насочена към широк контингент от хора - неграмотни, скитници, просяци, емигранти, бездомни и др. В този смисъл на учителя се възлагат идеологически функции, където той открито заявява и защитава своите позиции срещу социалната несправедливост.

3.Нотингамска група

Нотингамската група се ражда през 1980 г. в Англия (Нотингамски универеситет) В нея влизат 17 студенти по андрагогия. Те приемат андрагогическия подход като теоретична и социална основа, построена върху идеите на Пауло Фрейре.Този подход включва:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Андрагогически процси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.