Апарат на Венкеевич


Категория на документа: Други


III курс I семестър
Клокфиум по ТЗП

АПАРАТ НА ВЕНКЕЕВИЧ

Апарата е функционално действащ с наклонени равнини(плоскост) и източник на сила са мускулите.

Показания: Апарата се прилага за репониране на фрагменти на долната челюст,които са изместени към средната линия-медиалната равнина.

Апарата се задържа за горната челюст и чрез наклонени пластмасови плоскос-
ти(равнини) репонира долночелюстните костни фрагменти.

Апарата се планира и изработва в два варианта:

1.При запазена зъбна редица на горна челюст.

2.При беззъби челюсти.

Клиничен етап първи

- планиране на апарата

- взимане на отпечатък с цяла стандартна лъжица и алгинат от горна челюст
за изработването на задържащата част на апарат

- даване указание за лабораторията - вид и граници на апарата

Лабораторен етап първи

- отливане на работен модел от твърд гипс

Очертаване границите на апарата - задържащата му част:

- при запазена горна зъбна редица ,границата на апарата обхваща - цялото твърдо небце до А-линията,но може да се планира с редуцирано небце,медиално границата достига до лингвалния маргиналния венец на фронталните зъби,при страничните зъби минава по екваторите им,оклузалните им повърхности са свободни,границата вестибулано обхваща лигавицата на алвеоларните гребени до преходната гънка двустранно и достига вертикално до екватарите на странич-ните зъби.

- при беззъба горна челюст границата на задържащата част на апарата се очер-тава като плака на горна цяла протеза.
- пластифицира се 1/2 плака розов восък ,поставя се по твърдото небце на модела и се изрязва по очертаните граници

- поставя се пластифицирана плака розов восък вестибуларно в областа на страничните зъби - изрязва се с моделажен нож по очертаните вестибуларни граници

- огъват се от тел 0,7-0,8 мм напречни свързващи телени гредички с ретенцион-ни краища,и се поставят в междузъбното пространство над контактните точки при страничните зъби, гредичките свързват вестибуларната и лингваната част на плаката на шината.

- моделиране на шината - тя е задържащата част на апарата към горната челюст

- опаковане на работния модел с восъчния прототип на шината в кювета

- работи се по позонатата технология за частичната плакова протеза

- провеждане на режим на топлинна полимеризация,почистване и полиране

Предаване на шината в лекарския кабинет по ДМ.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Апарат на Венкеевич 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.