Апарат на Венкеевич


Категория на документа: ДругиКлиничен етап втори

- ажустиране на шината в устата

- поставяне лингвално в областа на страничните зъби двустранно на наклонени равнини(плоскости) от стенц,те се залепват към плаката
- стенцовите наклонени плоскости лингвално се ажустират и се разполагат плътно по лингвалната част на алвеолорния гребен на стараничните зъби и езика от двете страни ;

- пациентът затваря зъбните редици в централна оклузия внимателно до правил-
ното репониране на долночелюстните фрагменти;

- стенцовите наклонени плоскости плътно трябва да опират след репонирането към линвалните повърхности на алвеоларните гребени в областта на страничните зъби двустранно;

- изстудявяне на стенцовите плоскости в устата на пациента от лекаря и апарата се изважда от устната кухина.

Лабораторен етап втори:

- апарата се опакова в долната половина на кювета,като стенцовите плоскости сочат нагоре и са свободни,поставя се горната половина на кюветата и се опокова

гипс;

- след втвърдявянето на гипса,кюветата се поставя в гореща вода за пластифициране на стенца;

- кюветата се отваря и се отстраняват стенцовите наклонени плоскости,гипсовите
повърхности се изолират - водно стъкло,изодент идр.;

- приготване и поставяне на пластмаса,но предварително се намазва с мономер;
контактните повърхности на шината с наклонените равнини;

- поставяне на плстмаса,пресоване ,провеждане на режим на топлинна полиме-
ризация,изстиване на кюветата,почистване и полиране на апарта.

Клиничен етап трети

- по вътрешните повърхности на двете наклонените равнини се поставя с цел ажустиране - пласт черен восък,парафин или пастообразен силикон,като апарата се поставя на горната челюст и пациента затваря в централана оклузия внимател-
но,като долночелюстните костни фрагменти се репонират;

- сваля се апарата прави се оглед и изтънените полета на покривния слой за ажустиране показват много плътния контакт на наклонените равнини с лигавицата,
тези полета се изпилявят и полират;

- апарата се поставя след ажустирането на наклонените равнини за определе-ния лечебен период.

Модификации на апарата:

- апарата може да се изработи с редуцирана небце,но той е армиран и са поста-
вени два трансверзални бюгила които свързват двустранно шината

- при определени покозания в зависимост от голимината и разположението на
фрагментите,може да се изработи с една наклонена равнина.
- при запазени долни зъби апарата може да се изработи в един лабораторен етап,
горния и долния модел се фиксират в централна оклузия в оклудатор и задръжна-Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Апарат на Венкеевич 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.