Археологически музей Велико Търново


Категория на документа: Други


Археологически музей-Велико Търново

Археологическият музей на Велико Търново представя експозицията ''Търновград-столица на България 12-14в.''Музеите биват държавни,регионални и частни.Археологическият музей е със свободен достъп,няма определена бройка на посещение.Сградата е проектирана през 30-те години на 20-ти век,завършена е след Втората световна война.През 80-те години сградата е ремонтирана.Експозицията е със защитено авторско право.Експозиция да представи архитектурното наследство на Велико Търново.

Най-голямо внимание е обърнато на периода,когато градът е столица на българската средновековна държава.В първата зала на музея е представено развитието на поселищния живот в региона през най-дълбоката древност.Това е Праисторически период-предписменната епоха.Тя обхваща всички периоди,преди гръцкото населяване.Около 8 000г.пр.Хр.достига културата на ''Каменната епоха''на първите земеделци.В тази зала са показани,това което са отрили на разкопките.В първите витрини виждаме предмети,намерени през този период с.Самоводене и Търново.Интерес представляват керамичните съдове,оръдия на труда,оръжие и др.Има и няколко уникални експоната-дъно на керамичен съд,златно халколитно съкровище от с.Хотница.В нашите земи не се запазват вървени предмети,затова се открива камък.Битови и керамикови.Изобразяват се фигури на жени.Мъже рядко се изобразяват.Идва ред на Бронзовата епоха 1 500г.пр.Хр.-чаши,находки,метални предмети,бронзов съд.Класическо смесване с калай.Последните находки са от времето на траките на желязната находка.Времето от 6 до 7 в.пр.Хр.

Елинистическата епоха,епоха на траките.Времето на Римската империя.Това е във втората зала,където се илюстрира историята на обособените през античността градски,военноадминистративни центрове.Проучен гр. Никопол,създаден от император Траян,градът на победата при река Дунав от 1 до 6в.съществува.Проучват се вече 100г.,предмети от бита кости,игли,монети,украшения.Военни лагери-Римският лагер в Свищов,6 000 военни в територията на Никополис.

Находки от Бяла Черква,Павликени-подноси.Глината е бил общоуниверсиален матераил,Керамична пещ край с.Хотница.Имало е стъклени съдове.Монетната циркулация е доказателство за интензивно развитие на търговските връзки с провинциите на Римската империя.Централно място във втория етаж е по време на Средновековието.В стените са илюстрирани Въстанието на Асен и Петър,Въстанието на Ивайло.Времето на Второто българско царство,със столица Велико Търново.Медальон на българския владетел хан Омуртаг.Той възприемал символите като император.Във витрината има пръстени,гривни.Има елементи,които са свързани с царската власт-монети.Търново е най-укрепеният и най-красивият от всички градове при Хемус,обкържен със здрави стени.Това е написано от Никита Хониат-12-13в.Жените ходели с покрити глави,носели научници(украшения на жените).

Прословатите прустени от 40-те мъченици-Дамар.Много важна роля по това време играела църквата.Има многобройни паметници,които представят различни аспекти на културата от времето,когато Търновград е столица на средновековна България.Има каменни икони,ножици,кръстове.Занаятчийски предмети от т бита.В другата част се представя архитектурата-мозайки,снимки на запазени сгради.Най-добре запазените предмети са керамичните предмети-съд.Последната витрина,това е търговската връзка на България с Черноморието.Монетна зала.През Второто българско царство се секат монети-бронзови и златни монети.През 14в.се секат сребърните монети.Сребърната монета на Иван Александър.При ван Шишман монетите са по малки,по малко колчество сребро.Залата''временни езспозиции''най-интересните разкопки.Стенописи през 13- 14 в.Още при влизането си на музея отгоре на стената са написани думите на хан Омуртаг - ''Човек и добре да живее-умира и друг се ражда,и нека роденият след него,като гледа тези писмена,си спомни този,който го е направил''.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Археологически музей Велико Търново 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.