Архитектурен резерват старинен Пловдив


Категория на документа: Други


Фасадата на този дом, построен в началото на 18в., активно участва в оформянето на уличния ансамбъл със силно изнесените си над улицата еркери. Големият чардак, сега остъклен, отваря сградата едновременно към улицата и към тясното дворно пространство веднага след представителната кобилична порта. Същинският двор със стопанските помещения се намира зад къщата. Несиметричният план на сградата обуславя нейния живописне изглед от всички видими страни, умело подчертан с различно оцветяване на фасадите откъм улицата - в бяло, с рисувани пиластри, линии и винетки, а от към двора - в кафяво, с бели линии. Два входа водят към богато декориран с изписани стени, резбовани тавани, врати и долапи интериор. Две алафранги с изображения, съчетаващи натюрморт и пейзаж, дават името на къщата и на помещаващия се сега в нея ресторант.

Къщата на д-р Стоян Чомаков
Двуетажната сграда, строена около 1862-1865 година, но на практика уреждането и продължава чак до 1870 година. Тя принадлежи към късния тип възрожденски симтрични къщи с масивни стени без портик. Този тип жилищни сгради се появил в Пловдив под влияние на Цариград и Одрин през втората полвина на 19в. Горният етаж на къщата съдържа просторен хайет (салон) с великолепен, украсен с резба таван с дълбок холкел,майсторски изписан с гирлянди и цветя , и още четири просторни стаи. Външната фасада е строга и хармонична.
Години наред къщата е използвана първо като тютюнев склад, после като сиропиталище.

Къщата на д-р Михаил Владо
Този дом много добре илюстрира характерните за ранния тип несиметрични къщи архитектурни особености. Построен е върху малка площ в задната част на неголям двор с отворена към него фасада. Вътрешно стълбище води към просторен чардак на втория етаж, от който се открива великолепна панорамна гледка към града. Стаите са украсени с богато дърворезбовани тавани,ажурни розети, сложно профилирани врати и изящно вградени в стените долапи.
Къщата на Ритора
Това е една от най-големите несиметрични пловдивски къщи от 18в. Планът на сградата е Г-образен, като издължената част е застроена по уличната линия . Откъм двора е оформен дълъг открит пруст с колонада, а над него -остъклен чардак със същата дължина. Таваните са украсени с богата летвена украса, която е типична за ранновъзрожденските къщи в Пловдив.В обширния двор се влиза през голяма порта.В югоизточния ъгъл на дворното пространство са запазени стопански помещения- кухня, пералня и баня (турски стил). Сега в сградата се помещава луксозен ресторант в старинен стил.

Балабановата къща
Тази великолепна сграда, построена в началото на 19в. в ранносиметричен стил. Две богати фасади се надвесват над уличната линия с голям ъглов еркер и малка, кокетно сгушена наблюдателница "клюкарник". Третата фасада доминира над дворното пространствос монументалността и ясната симетрия на своите елементи. Голямата порта откъм улицата и разположената срещу нея широка врата откъм двора въвеждат в продълговат и висок пруст, около който са били разположени стопански и домакински помещения. До горния, решен напълно симетрично етаж води вътрешна стълба, въвеждаща директно в голям, добре остъклен към двора и улицата хайет. Всяка от стаите има свой характер, обусловен от неповторими, богато дърворезбовани тавани, комбинирани и измазана и изписана дъгообрзна средна част на хайета. Къщата се използва като многофунклционален културен център за изложби, театрални постановки, концерти, творчески и делови срещи.

Къщата на Никола Недкович
Този забележителен възрожденски дом е построен през 1863 г. изцяло в стила на европейския класицизъм. Негов собственик е известният търговец и възрожденски общественик Никола Недкович. Фасадата на експозиция "Старинен градски тип", представяща вътрешната наредба на богатите пловдивски домове от 19век. Изложени са мебели и вещи на фамилия Недкович.къщата е богато декорирана с тържествен 4-колонен портик с кръгли арки. Най-забележителни във вътрешната част са симетрично разположените стаи с орнаментирани в геометричен стил тавани и богато изписани стени. В стаите към двора са изобразени пейзажи с изгледи от европейски градове. Днес къщата на Недкович е дом на експозиция "Старинен градски тип", представяща вътрешната наредба на богатите пловдивски домове от XIX век. Изложени са мебели и вещи на фамилия Недкович.

Къщата на Аргир Коюмджиоглу (Етнографски музей)
Посторена е през 1847 г. и отразява вкуса на богатия пловдивчанин. Сградата е с площ 570 кв. м и се състои от главна жилищна част и стопанска пристройка откъм южната ѝ страна. Добре озелененият двор е с мраморен шадраван и кладенец. Входът е оформен с издаден напред портик, предизвикан от подчертаното излизане в пространството на салона на втория етаж. Този бароков похват се съчетава чудесно с изящната крива на трите фронтона и декоративно изписаната фасада. Салонът на първия етаж е с внушителните размери 18,5 х 11 м. Просторните стаи са с изписани стени и са украсени с геометрично профилирани дъсчени тавани, великолепни дърворезбовани слънца и елегантно извити алафранги.
Етнографския музей се помещава една от най-забележителните възрожденски къщи, запазили се в нашите земи - домът на пловдивския търговец Аргир Куюмджиоглу.
Експозицията представя традиционната култура на Тракия, Родопите и Средногорието от периода на Възраждането. В постоянна експозиция земеделието и животновъдството са представени като основни поминъци на населението от региона. От традиционните занаяти в музея са представени абаджийство, гайтанджийство, грънчарство, медникарство, железарство. Златарска работилница е експонирана с целия си инвентар. Представена е част от колекция накити и църковна утвар, традиционни народни костюми, тъкани, килими, музикални инструменти и обреден реквизит. Представен е и градския бит.

На територията на Стария град се намират 9 църкви: Православен храм "Св. Св. Константин и Елена" , Православен храм "Св. Неделя" , Православен храм "Св. Никола" , Православен храм "Св. Петка" , Православен храм "Св. Димитър" , Православен храм "Св. Богородица " , Арменска католическа църква "Св. Кеворк " и др.

Църквата "Св. Константин и Елена" - най-древният православен храм на Пловдив Разположена е върху руините на античната крепост в Стария град, досами Хисаркапия.Християнско светилище на това място е имало още в началото на IV век. Първоначално било посветено на Севериан и Мемнос, обезглавени тук през 304 г. заради християнската си вяра заедно с 36 пловдивски мъченици. След края на гоненията и признаването на християнството в 313 г. от св. император Константин Велики църквата започва да носи неговото име и това на майка му. През 1830 година кирпичените стени на храма са в руини. Това наложило събарянето му и построяването на нов. За целта тогавашният църковен предстоятел Тодор Моравенов, виден абаджия, родом от Копривщица, събрал и предоставил 200 хиляди гроша. Новопостроената църква била една от най-големите за времето си 26 на 18 метра, при височина 8 метра.

Катедралната църква"Св. Богородица" - Построена през 1844 в Пловдив, била сцена на основните събития. На 10 януари 1860 г. Пловдивският митрополит Паисий отслужил меса на български, което било нечувана дързост. След месата Паисий официално оповестил, че неговото паство се отрича от Гръцкия патриарх и че той остава с паството си. Избухва безпрецедентен скандал; Пловдив става най-радикалният център на църковните борби. Създаден е църковен съвет, който поема религиозните въпроси. По негова инициатива на 30 април 1861 г. е проведен първият църковно-народен събор, на който освен 60 свещеници участват и 200 миряни. Изпратена е делегация до Високата порта с официални искания за църковна независимост. Съборът става традиционен и се провежда всяка година в Пловдивската епархия. През 1870 г. Високата порта официално признава автономията на българската църква, а оттам и съществуването на българска нация. Преди това българите били поставяни под общия знаменател "християни". Така за първи път са очертани етническите граници на България.

Град Пловдив е една голяма част от огромното културно и историческо наследство по нашите земи. Безспорен е факта, че Пловдивчани са съумели да запазят и развият своето наследство от прадедите си. Кръстопътното разположение и благоприятните природогеографски условия са предопределили хилядолетно и непрекъснато човешко присъствие върху територията на съвременния Пловдив. Съдбата на града и неговото население е белязано от една почти непрекъсната приемственост. Съвременният Пловдив е съхранил на територията си богато материално и нематериално наследство, сътворено при взаимното съжителство на културните традиции и ценностните системи на няколко цивилизации и много народи. Уникалната териториалност и културното наследство в града дават перспективите на един прекрасен град да приема все повече туристи и да развива културния си туризъм.
Културното наследство на България е важна част от нейното национално богатство и основен фактор за утвърждаването на българската културна идентичност. То е нашият принос в Европейската и Световната култура, което определя нашето участие в Европейския съюз. Културното и природно наследство трябва да бъдат експонирани така, че да се превръщат във фактор за местно и регионално развитие. Опазването на културно-историческите и природонаучни ценности не бива да се схваща само като физическото им съхраняване, а като част от цялостен проект за тяхното използване в съответствие със съвременните потребности на обществото. Уникален, древен, прекрасен, артистичен, духовен и предизвикателен е днешният Пловдив, ако можем накратко да го определим, и в стила на средновековните пътешественици да възкликнем: "Пътниче, поспри в сърцето на Тракия, за да усетиш неговия ритъм и да се потопиш в хармонията на неговото битие."

Използвана литература:
1.Пловдив:Културно-Историческо Наследство Пътеводител Съставител: Красимир Обретенов изд.: "Септември" София,1984г.
2.Пловдив:Древен и вечен Съставител: Румяна Стоева - Титерякова изд.: "ИМА" Пловдив,2003г.
3.Пловдив от А до Я Идател: "Компас П" Пловдив,2006г.

4. Пловдив: културно-историческо наследство Пътеводител Издател:София,1984г.

5.Старинен Пловдив Съставител: Красимир Линков Изд. "Летера",1998г.

Страници в Интернет:

bg.wikipedia.org

www.nasamnatam.com

oldplovdiv.com

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Архитектурен резерват старинен Пловдив 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.