Ателие 1 – работа в библиотека и архив


Категория на документа: ДругиPlant еnvironment of man between 6000 and 2000 B. C. in Bulgaria. / Tzvetana Popova. - Oxford : Hadrian Books, 2010. - VI, 108 p. :ill. ; 30 cm. - (BAR International Series 2064)

Bibliogr. p. 97-107

ISBN 978-1-4073-0470-0

551.8 (492.2) + 56:582 (497.2) + 902.6

Палеогеография - България.

Палеоботаника - България.

Археология - методи на изследване.

Запис №2
Сист. №[000376362]

ARC Сигн.II.1512

CUL Сигн.IБн29735

HIS Сигн.9251

EURIKA : In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae / Под ред. на Валери Григоров и др. ; Прев. Илиана Бобова. - София : Нац. арх. институт с музей, 2009. - 528 с. :с ил., факс., табл. ; 30 см.

Изд. БАН. Нац. археол. инст. с музей

Офс. изд.

Библиогр. след всяка статия

Съдържа и In honoren Ludmilae Donchevae-Petkovae / Виолета Нешева ; Библиография на трудовете на ст. н. с. I ст. Людмила Дончева-Петкова

Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-92395-4-6

903 (497.2) (08) + 904 (497.2) (08) + 016:92 (497.2) (01) + 92 Дончева-Петкова, Людмила Иванова

Дончева-Петкова, Людмила Иванова - библиографии

Археология, първобитна - сборници - България.

Археолози, български - библиографии

България - старини.

Запис №3
Сист. №[000587124]
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ателие 1 – работа в библиотека и архив 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.