Ателие 1 – работа в библиотека и архив


Категория на документа: Други


Генова, Елена

Темата "Св. архангел Михаил взима душата на грешника" в една мощехранителница от РИМ - Перник / Елена Генова // Известия на Регионален исторически музей-Перник - 2008. , 1, 2008 - с. 229-244.

Рез. на англ. ез

904:739.1.046.3 (497.2) "16"

България - археология.

Запис №4
Сист. №[000299807]

CUL Сигн.IБН029016

Phosphorion Studia in honorem Mariae Cicikova Състав. Диана Гергова ; Ред. Диана Гергова -

София Акад. изд. проф. Марин Дринов 2008 - 654 с. : с ил., табл., к. ; 29 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-322-250-6

903(497.2)(08) + 904(497.2=919.885)(08) + 016:92 + 902(497.2)(01) + 92 Чичикова, Мария Константинова

Чичикова, Мария Константинова

Археология, първобитна - сборници - България.

Тракия - старини - сборници

Чичикова, Мария Константинова - библиографии

Запис №5
Сист. №[000587159]

Кацарова, Веселка

Пространствен анализ на селищната мрежа в района на Трънско и Знеполе през римската и късноантичната епоха / Веселка Кацарова // Известия на Регионален исторически музей-Перник - 2008. , 1, 2008 - с. 113-124.

Съдържа и списък на античните селищни обекти. Рез. на англ. ез

904:711 (497.22) "04/05"

Западна България - археология

Запис №6
Сист. №[000587327]

CUL Сигн.СПI4599
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ателие 1 – работа в библиотека и архив 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.