Ателие 1 – работа в библиотека и архив


Категория на документа: Други


Марков, Николай

Бележки за късноантична огърлица от сбирките на Националния исторически музей / Николай Марков, Елка Пеев // Известия на Националния исторически музей - 2008. , 19, 2008 - с. 33-39.

Рез. на англ. ез

904:739.1 (497.2) "03/06"

България - археология.

Запис №7
Сист. №[000587323]

CUL Сигн.СПI5757

CUL Сигн.СПI5757

Марков, Николай

Бележки за процесиен кръст от началото на ХI век, съхраняван в Националния исторически музей / Николай Марков // Научни известия-Югозападен университет Неофит Рилски. Правно-исторически факултет - 2008. , 4, 2008, 1 - с. 145-151.

Рез. на фр. ез. С библиогр

904:739.5 (497.2)

България - археология.

Запис №8
Сист. №[000587375]

Паунова, Василка

Оброчищата "Св. Спас" като "жива старина" и археологически ориентир : По данни от Средна Западна България / Василка Паунова // Известия на Регионален исторически музей-Перник - 2008. , 1, 2008 - с. 161-194.

Рез. на англ. ез

904:718 (497.22) "14/18"

Средна Западна България - археология

Запис №9
Сист. №[000587423]

CUL Сигн.СПI4599

Пенчев, Владимир

Част от колективна находка с медни ранновизантийски монети от VI век от фонда на НИМ - София / Владимир Пенчев // Известия на Националния исторически музей - 2008. , 19, 2008 - с. 57-67.

Съдържа и каталог на находките. Рез. на англ. ез
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ателие 1 – работа в библиотека и архив 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.