Ателие 1 – работа в библиотека и архив


Категория на документа: Други


904:737.1 (497.2) "05"

България - археология.

Запис №10
Сист. №[000587419]

CUL Сигн.СПI4599

Пенчев, Владимир

Фрагмент от колективна находка с ранновизантийски фолиси от фонда на Археологическия музей - София / Владимир Пенчев // Известия на Националния исторически музей - 2008. , 19, 2008 - с. 53-56.

Рез. на англ. ез

904:737.1 (497.2) "04"

България - археология.

Запис №11
Сист. №[000587417]

CUL Сигн.СПI4599

Пенчев, Владимир

Отново за оловните пластинки с отпечатъци на изображения от златни и сребърни византийски монети върху тях произхождащи от Североизточна България / Владимир Пенчев // Известия на Националния исторически музей - 2008. , 19, 2008 - с. 68-89.

Рез. на англ. ез

904:736.3 (497.2-18) "08/09"

Североизточна България - археология

Запис №12
Сист. №[000589109]

CUL Сигн.СПI5757

CUL Сигн.СПI5757

Христов, Янко М.

Домашните светителски култове и моделът за обществено поведение в България през късния IХ и началото на Х в / Янко М. Христов // Научни известия-Югозападен университет Неофит Рилски. Правно-исторически факултет - 2008. , 4, 2008, 1 - с. 171-178.

Рез. на англ ез. С библиогр

904:299.4 (497.2) "08/09"

България - археология.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ателие 1 – работа в библиотека и архив 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.