Аутсорсинг в управлението на човешките ресурси на фирма


Категория на документа: Други


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра: "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт"
_________________________________________________________________________

К У Р С О В А ПРОЕКТ

На тема: Аутсорсинг в управлението на човешките ресурси на фирма Adecco

Разработил: Ръководител :...........................................
Христина Йорданова Палянкова (ас. Д. Димов)
Магистратура СУ/УП
251 група

СОФИЯ

2013

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт"

Дата на задаване: ...........................
Дата на предаване: .........................

З А Д А Н И Е
за
КУРСОВ ПРОЕКТ
по "Управление на персонала"

На студента: Христина Йорданова Палянкова Фак. № 241312013
Специалност: Стопанско управление Курс: 1
Магистърска програма:

Форма на обучение: редовна Група № 251

1.Тема: Аутсорсинг в управлението на човешките ресурси на фирма Adecco
2. Изходни данни:  лични наблюдения;  фирмени документи;  други

3. Съдържание:

3.1. Текстова записка:
* Общи сведения за обекта на усъвършенстване (фирма, отдел, звено и др.);
* Характеристика и анализ на системата за управление на персонала;
* Анализ на състоянието относно стратегическото управление на човешките ресурси, фирмената култура и управлението на промените;
* Предложения за усъвършенстване в областта на:

 Управление на персонала като цяло;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аутсорсинг в управлението на човешките ресурси на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.