Аутсорсингов план


Категория на документа: Други
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

"Международна икономика и администрация"

"Бизнес администрация"

Курсов Проект по Аутсорсинг

Аутсорсингов план на фирма "Крез"

Изготвил: Проверил:

Доц.Д-р Ал.Парашкевова

Варна, 2013

1. Данни на организацията
2. Организацията
3. Отрасъл
4. Структура на управление
5. Управление
6. Човешки ресурси
7. Продукт и Пазар
8. Силни и слаби страни на организацията
9. Организация на дейноста
10. Процедура за избор на компания - аутсорсер
11. Формиране на outsorcing team
12. Определяне на типа и продължителността на отношенията с аутсорсера, съответстващи на целите на организацията-аутсорси
13. Разработване и подписване на Декларация за мисията,стратегията и целите на аутсорсинга
14. Подписване на договор за аутсорсинг
15. Управление на взаимоотношенията между аутсорси - аутсорсер
16. Заключение

1.Данни на организацията

Строителен Хипермаркет "Крез" е един революционен модел на модерното пазаруване. Уникалната среда и разнообразието от познати и непознати продукти ще превърнат пазаруването в едно интересно преживяване. Луксозната визия и подаръците, бонусите и всички унакални хрумвания на магазина избобщо не влиаят на цените им.

"Крез" ЕООД е строителен хипермаркет, занимаващ се с търговия на едро и дребно за строителни материали. В "Крез" има над 50 000 артикула за дома и ремонта. Хипермаркет "Крез" се намира в град Пазарджик, улица Христо Касапвелев.Вътрешен телефон 034/408 010 Мобилен: 0899/ 995 853.Еmail- [email protected] Собственика на фирмата е Костадин Тодоров Тошев.

"Крез" ЕООД предлага на своите клиенти многобразие от артикули, стоки и услуги за бита, дома, строителството, мебели за баня, и много други продукти над 50 000 хиляди.Фирмата е създадена през 2002 година във град Пазарджик. Пазарният дял на фирмата е 50 % на пазара във града.Тъй като не преобладават големи Хипермаркети за строителни материали, а само дребни търговци. Инвестициите на фирмата варират на четири милиона лева.Фирмата няма нужда от допълнително финансиране.

Магазин "Крез" се намира в град Пазарджик.Магазинът предлага артикули за оборудване на дома, строителни материали, градински инструменти и много други стоки за бита, задоволяващ нуждите на всеки капризен клиент. "Крез" предлага най- висококачествените материали на най-ниски цени в целият град. Поради големите си размери и многобройни стоки, "Крез" е един от най-мултифункционалните магазини в града, за строителни материали на едно място. Мисията и основните цели на фирмата са стремежа си да даде на клиентите висококачествени продукти на най-ниски цени, с отлично качество, добро обслужване и задоволяване на изискванията на клиента.Управленският екип се състои от един човек - Костадин Тодоров Тошев, който е и собственик на фирмата.

На целивият пазар фирмата се стреми да обслужи както големи и малки фирми, така и индивидуални клиенти. Продуктите, които предлага "Крез" са многобройни, над 50 000. Фирмата не произвежда продукти.Тя се занимава само с продажбата им, като внася от други производители. Целите на организационните трансформации чрез аутсорсинга във фирмата са: водене на счетоводството със специализирани програми; подръжка апаратната част на IT - технологиите, както и подържане на софтуера им със лицензирани програми.Фирмата предлага специализиран, класифициран персонал, специализиран във поправката и подръжката на електрически инструменти и машини от професионален или любителски клас.Всеки може да ползва сервиза на фирмата, независимо дали продукта е закупен от тях.

2.Организацията

Предмета на дейност на фирмата е задоволяване на нуждите на всички потребители и техните изисквания със своите мателирали.Всички предлагани стоки са с високи качества - ВиК части, обзавеждане за дома и интериора, осветителни тела, градинско обзавеждане, и много други материали за бита на всеки потребител. Асортимента на артикулите е над 50 000 хиляди, а цената на всеки продукт се формира в зависимост от стойноста на продукта и неговите харектеристики. Потребителите на "Крез " са най- различни, преобладават клиенти от Пазарджик, тъй като магазина се намира само там. Нямат магазини в други градове, но фирмата разполага със онлайн каталог със продуктите си с които разполага, за привличане на клиенти от други градове.
Цели на организацията:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аутсорсингов план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.