Аутсорсингов план


Категория на документа: Други


> Относителен дял на пазара - 50%
> Престиж на търговска марка - висок имидж
> Разходи за пласмент на продукта - висок
> Равнище на обслужване на потребителите - високо
> Цени на изделията и услугите - в зависимост от стойноста на продукта или услугата
> Потребители на продукта - индивидуални

9.Организация на дейноста

Фирмата подържа високи стандарти, за високото качество на материалите и продуктите в магазина.Производствената програма е в сферата на обслужване и задоволяване на нуждите на клиентите.Собственоста на фирмата се изразява във земя, офиси,складове и магазини.Поради мащабноста си и предлагането на транспортни услуги "Крез" притежава собствени ванове, бусове и камиони.Фирмата разполага със собствен капитал, тъй като притежава и други вече отвърдени и разработени магазини."Крез " издава на своите клиенти фактури за закупените стоки.
Заключителен контрол:
> Продукт - Качествени материали на най-ниски цени
> Асортиментна структура - увеличаване на продуктите
> Пазар - от особена важност е задоволяването на пазара
> Удовлетвореност на клиента - Пълна гама от стоки, над 50 000 артикула
> Конкуренти - Често фирмата следи цените на пазара и конкурентите
> Доставчици - многобройни

10.Процедура за избор на компания- аутсорсер

Ключовите сфери на дейноста на фирмата, които не влизат в ядрото на дейноста й са подръжката на IT- части и лицензираните програми, с които работи фирмата. Фирмата прави проучване за потенциални аутсорсери в рамките на 1 месец.След проучването фирмата избира един от потенциалните аутсорсери, които най-добре отговаря на изискванията на фирмата.Специалната дейност на аутсорсера са две неща: 1.подръжка на IT- компонентите; 2 подръжка на лицензирани програми.Аутсорсерът се е специализирал в изпълнението на предаваните от аутсорси (фирма Крез) функции.Много важни са аутсорстваните функции за Крез. Плановете за съвместна дейност и на аутсорсера у аутсорсите е от голяма важност. Мениджъра на "Крез " разглежда много добре перспективите за съвместна работа и за съвместно развитие със фирмата аутсорсер. Фирмата аутсорсер разполага със ресурси, които му позволяват ефективно да изпълнява нарастващият брой операции. Фирмата аутсорсер има внедрена система по качество.Ако има някакви изменения фирмата аутсорсер моментално реагира на непредвидени ситуации. Дейноста на аутсорсера отговаря на дейноста на "Крез"- коорперативна култура, човешки ресурси и технологии.Аутсорсера е готов да предложи подходящ за спецификата на "Крез" детайлен план за провеждане на аутсорсинговият проект.

11.Формиране на outsorcing team

Ръководството, поделението на чиито функции ще се аутсорстват и консултантите отговарят на всички изисквания за outsorcing team - опит,знания за аутсорсинг, познаване на стратегическите цели, комуникабелност,способност за вземане на решения и др..Членовете на outsorcing team са професионалисти и заинтересовани за реализация.Аутсорсинговият проект получава пълна подкрепа от мениджмънта на "Крез".Outsorcing team е назначен за постоянно.

Съвместни дейности на аутсорсера и аутсорси (фирма "Крез"):
> Планиране на начина на оказване на услугите - зависи от аутсорсера
> Решаване на възникналите проблеми - осъществява се съвместно
> Предлагане на нови методи за извършване на дейността, невключени в договора - зависи от аутсорсера
> Консултации по повод подбора на персонала за определен процес - зависи от аутсорсера
> Постоянни отчети, показващи съотвествие между постигнатите резултати и предварително установените резултати - осъществява се съвместно
Контролирането на аутсорсера става всеки месец.Както аутсорсера така и аутсорсите коментират резултатите си от сътрудничеството си ползотворно. Ефективноста на комуникациите става чрез обратна връзка.В зависимост дали и двете фирми искат, може да се променят договорните задължения.Мениджъра приема обратната връзка ефективно и разбира нуждите от реализиране на аутсорсинговият проект.Той смята, че по този начин ще се подобри работата на организацията.
Прогнозиране на перспективите за сътрудничество между аутсорси и аутсорсера са:
> За аутсорси - по добро изпълнение на дейноста на фирмата
> За асутсорсера - успешна реализация на аутсорсинговия проект и подобряване на качеството на изпълнение
Фирмата аутсорсер съдейства на фирма "Крез" за изработване на реалистичните цели за: аутсорсинговият проект; за изпълнението на планираните задачи;за ориентация към постигане на желаните резултати.Аутсорсинговия проект не предполага изграждане на HR извън фирмата.Провеждат се предварителни неформални разговори за опознаване и обмен на мнения за перспективите на изгражданото сътрудничество. Абсолютно отговорно алтсорсерът възприема задълженията си. Изискванията към аутсорсера са уточнени в договора.

12.Определяне на типа и продължителността на отношенията с аутсорсера, съответстващи на целите на организацията-аутсорси

Броят на привлечните аутсорси е един и тяхната специализация е в много насоки. Мащаба на аутсорсинговият процес е компютарната система на целият магазин.Из целият магазин се поддържат компютрите и софтуера им. Мотива за сътрудничество е спестяване на разходи за закупуване на лицензиран софтуер и наемане на допълнителна работна ръка за подръжка на компютрите.Типа на взаимоотношенията, в рамките на осъществяваното сътрудничество е съвместно. Разчита се на партньорство за сътрудничество на аутсорсерите.Екипа който ще работи във "Крез" се определя от аутсорсера,мениджъра не влиза във формирането. Ориентацията към сътрудничество води до понижаване на равнището на риск за фирма "Крез".Съществуват комуникационни механизми, позволяващи създаването на атмосфера на взаимно разбирателство между двете фирми.Целите на аутсорсинга и очакваните изгоди от неговото приложение са ясно опеделени.И двете фирми получават изгоди от взаимното им сътрудничество.Фирмата аутсорсер пари , а "Крез" лиценз за ползване на програмите.И двете страни са задоволени.

13.Разработване и подписване на Декларация за мисията,стратегията и целите на аутсорсинга

Декларацията следва да описва:
* Аутсорсвани функции - подръжка на IT- системите и софтуера
* Цели на организацията - подръжка на системите
* Аутсорсингова стратегия - подръжка на компютрите
* Стратегия за развитие на организацията - Лицензиран софтуер
* Модел на взаимодействие между аутсорсера и аутсорсери - съвместно сътрудничество
* Стратегически причини , подтикнали ръководството на организацията да използва аутсорсинга - закупуване на оригинален софтуер, назначаване на нова работна ръкаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аутсорсингов план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.