Австрийска енергийна борса


Категория на документа: Други


Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"
Факултет "Икономически и социални науки"

Курсова работа
по
Стокови борси
на тема:
Австрийска енергийна борса

Пловдив 2013г.

Начало на дейността на ЕХАА

Австрийската борса за електроенергия, наричана за краткост EXAA (Energy Exchange Austria) е основана на 8 юни 2001 г. и започва търговия с електрическа енергия на 21 март 2002 г. От самото си учредяване EXAA се превръща във важен инструмент за ефективното използване на възможностите за търговия на либерализираните енергийните пазари от Централна Европа. Към 31 декември 2011 г., 71 фирми от 14 държави търгуват на EXAA.

В продължение на няколко години, EXAA работи интензивно, за да подпомогне изграждането на пазари в Централна и Югоизточна Европа. Разнообразните ѝ контакти в електрическата индустрия в региона и голямото търсене на консултантските ѝ услуги позволяват на EXAA да играе активна роля в създаването на координиран и интегриран енергиен пазар както в региона, така и в цяла Европа.

С пълната либерализация на австрийския пазар на електроенергия на 1 октомври 2001 г., както и въвеждането на модела на балансова група, рамковите условия за създаване на електроенергийна борса са завършени. На 19 март 2002 г. първият търговски ден на EXAA е успешно приключен.

В допълнение към класическите задачи, свързани с борсова търговия, EXAA е отговорна и за уреждане на финансови транзакции и поема риска от контрагента за всички извършени сделки.

Структура, цели и развитие на борсата

Важни събития в развитието на ЕХАА; разширяване на търговски територии и цели:
-през 2004 г. - пазарната зона се разширява с присъединяването на Германия;
-юни 2004 г. - отваряне на контролна зона Тranspower;
-май 2005 г. - отваряне на контролна зона Amprion;
-юни 2005 г. - начало на търговията с CO2 сертификати;
-декември 2006 г. - отваряне на контролна зона Швейцария;
-2006 г. - създаване на два маркет мейкъра за спот пазар на електроенергия;
-2007 г. - максималният размер на блокови продукти е увеличен от 200 MW на 500 MW;
-2008 г. - промяна на алгоритъма за по-надеждно изпълнение на пазарни поръчки
-декември 2009 г. - отваряне на контролни зони EnBW и Vattenfall;
-май 2010 г. - EXAA поема контрол върху операциите на унгарския пазар и на Пражката енергийна борса;
-август 2011 г. - Greenmarket (дъщерно дружество на Байернската борса) и EXAA започват сътрудничество за търговия с квоти на въглеродни емисии.

През лятото на 2005 г. друг важен момент в развитието и утвърждаването на австрийския пазар на електроенергия е постигнат с интеграцията на австрийската енергийна борса в групата Cismo, която притежава много компании за услуги от австрийската енергийна индустрия. През юни 2006 г. EXAA се премества в съвместния щаб и се ползва с предимството да използва ноу-хау на цялата група за нови проекти.

На 28 декември 2011 г. влиза в сила REMIT - наредба на ЕС за "почтеност и прозрачност на енергийния пазар ". REMIT има за цел предотвратяването на тайни сделки и манипулирането на пазара.

Управление и акционери:

Изпълнителният съвет на ЕХАА включва д-р Рудолф Шнайдер и инж. Юрген Вал. Надзорният съвет се състои от председател инж. Хансьорг Тенг, вицепредседател Херберт Зайдълман и още 10 члена.

Акционери в борсата са 12 компании, като най-голям дял на акции притежават Power Clearing and Settlement AG - 34, 55%, Виенската борса (WBAG) - 25, 12%, Oesterreichische Kontrollbank и Smart Technologies - по 8,06%. Австрийската борса за електроенергия не притежава акции в други компании.

Търговска концепция:

Поръчките, направени от всеки участник на пазара, се събират в затворена книга. След това се провежда ежедневен търг. Пазарните участници са информирани за цените, определени в търг и обемите, отпуснати за индивидуалните участници на пазара веднага след търга. Физическото осъществяване на сделките се извършва в деня след търговията. Неутралността на обмяната на енергия, гарантираната анонимност на офертите, както и непосредственото публикуване на цените значително повишава справедливостта в общия пазар. Строгите законови изисквания и постоянният мониторинг за спазването на всички критерии правят EXAA надежден контрагент за сделките, сключени от участниците на пазара.

Продуктовата гама на EXAA се състои от 24 отделни часа и търгуеми стандартизирани блокове, които са включени в търг на всеки час. Всичките 24 часа на денонощието са определени като отделни търговски продукти. Това дава възможност на търговските участници да покриват дневната си нужда възможно най-добре чрез търговия на борсата. Минималният обем е 0,1 MWh. Обемите могат да се търгуват на интервали от 0,1 MWh. Цените за поръчка са вписани в евро, с два знака след десетичната запетая.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Австрийска енергийна борса 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.