Автомаизация на корабоводенето


Категория на документа: ДругиФиг. 3 Интегрирана система за комплексна автоматизация на корабоводенето

Блок схеми на примерни системи за автоматизация на корабоводенето:

1. Управление на курса

Задача:
Управление на кораба с рулевото устройство
а)

Фиг. 4 Динамика на кораба - 1

б) Използване на сервоусилвател на рулевото устройство

Фиг. 5 Сервоусилвател - рулево устройство - ООВ (отрицателна обратна връзка

в) Автоматична система за постигане на желания курс

Фиг. 6 Серво рулево устройство

г) Автоматична система за постигане на желания курс с включване на GPS

Фиг.7 Пълна схема на управление

Литература:

1. Richard C. Dorf, Robert H. Bishop, Modern control systems, ISBN-13:978-0-13-602458-3, Prentice Hall, 12th ed. 2011
2. Fossen, Thor I.: Guidance and Control of Ocean Vehicles, John Wiley & Sons Ltd., 2001
3. З.Попов, В. Наумов, А. Недев, Анализ и проектиране на САР и САУ с MATLAB, ТУ-Варна, 2001
4. IMO "Model Course 1.27 The Operational USE of Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS)", IMO London 1994, ISBN: 92-801-6112-1, // Seagull CBT "ECDIS"//
5. IMO "Model Course 1.08 The Operational Use of Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) // Seagull CBT "ARPA Theory"//
6. Roberts, G.N. und Sutton, R.: Advances in Unmanned Marine Vehicles, The IEE 2006

Интернет връзки:
1. http://202.114.89.60/resource/pdf/2236.pdf - Trends in marine control systems, 2008

??

??

??

??

Теория на управлението за корабоводители -2013

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Автомаизация на корабоводенето 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.