Авторитет на учителя


Категория на документа: Други


Югозападен университет "Неофит Рилски"
Философски факултет
Катедра по социология

КУРСОВА РАБОТА
по
Социология на образованието

Авторитетът на учителя

Изготвил: С.Керезова Проверил: Гл. ас. д-р П. Стойкова
№. 11350221032
3 курс, социология

Нека си представим , че образователната система е човешко тяло . Човешкото тяло е съвкупност от органи , който ако действат заедно и едновременно ,то тялото е здраво и функционира правилно. Същото е и с образователната система , ако всички звена работят в синхрон , в името на една цел , а именно учението на младеща, то тогава резултати от нея ще са отлични . Главния орган в тялото е сърцето , така в образованието e главното лице е учителя с неговия авторитет.

Основната задача на образованието е да обучава учениците на наука , възпитание и морал. Успешното обучение зависи от личността на учителя , неговите морални нагласи , професионално обучение и култура. Учителя трябва да създаде климата в класната стая , който да лъха на разбирателство , добра воля и уважение. По този начин учебно-възпитателния процес протича нормално . Но успеха в преподавателската дейност зависи от авторитета на преподавателя. Именно авторитета е средството за възпитание и въздействие върху ученика.

За да можем да наречем един учител авторитарен , той трябва да съдържа в себе си морална чистота. Моралните нагласи засягат всички аспекти на комуникацията между възпитател и възпитаник. Най-голямо влияние върху моралното развитие на учениците е на личността на учителя. Морални качества на учителя се разкриват в във взаимоотношенията с учениците в процеса на обучение. Ако той е ерудиран , отговорен в работата си , безкомпромисен , чувствителен , грижовен при отношението си със колеги и деца , то тогава укрепва вярата и триумфа в морала . Но ако учениците са свидетели на безразлично или нетактично отношение , това нанася значителни вреди върху подрастващото поколение. Ефективността на моралното възпитание се определя от личния пример на възпитателя. Духовна близост и уважение към учителя, зависи от степента неговата компетентност, професионализъм, естеството на ежедневните отношения с деца. Учителя сам по себе си декларира правила на живота и норми към който самия той трябва да се придържа , но ако не го прави на практика никога няма да бъде уважаван ментор .

Думите на известния социолог Дюркем потвърждават това че , " За да успее самото дете да приеме предписанията на правилника , то трябва да долови достойното за уважение в този правилник , тоест моралния авторитет , съдържащ се в него. Впрочем понеже детето усвоява този правилник от учителя , понеже учителя му го разкрива , правилникът неможе да има друг авторитет освен авторитета , който му придава учителя " (Дюркем " Да мислим възпитанието " Издателство Сонм 2006г. )

В този ред на мисли украйнския писател и педагог Антон Макаренко казва ,че учител , който не разполага с власт , неможе да бъде възпитател Образованието и обучението не може без контролната власт на учителя , защото това е отражение на отговорността му за съдбата на всяко дете което минава през него . Властта на учителя не се изразява в насилствения аспект на думата , а по скоро в смисъла , да мотивира възпитаниците да харесат предмета който преподава. Добрия учител знае , че има "властта " да учи учениците на науката , която предава на поколението . Дори има "властта " да накарат децата да заобичат образованието. Но за да се случи това учителя , трябва да владее до такава степен предмета си , че да може да си играе с материала.Владеенето на предмета не се отнася само да трайни и точни знания , но и да умее да го предава творчески. Творчеството е комбиниране на точната наука с неща от живота - лични примери и упражнения . Може и с комбинации от литературата и изкуството.
Изисква се да е и запознат с новите технологии , защото това е едно бързо развиващото се поколение. Нужно е , да е в такт с новостите , за да не губи авторитета си от незнание . Винаги трябва да знае повече от тях и да има по- висока обща култура. За да може да дава пример и да мотивира децата да знаят все повече и повече. Властта има израз и в това учителя-майстор да съумее да организира и мобилизира всеки ученик да извършва активна самостоятелна работа върху учебното съдържание

За жалост към днешна дата тази власт се вижда само в паралелките от първи до четвърти клас.В тази възраст децата все още попиват възпитанието от семейството и учителите си . Но в следващия етап от развитие на детето - юношеството се прави рязък завой към неуважение на учителите и оронване на цялостния презтиж на образованието . Може би това идва от една криво разбрана демокрация. За това разбиране , Съдя по думите на едно дете от 7 клас учащо в гимназия , което казва , че Л

" Никой неможе да ми каже какво да правя. Ние живеем в демокрация" . От тук идва и този разпад на образователната система. Това поражда само по себе си само хаос и неграмотност.

Характеристиката на учителската професия е , че учителите трябва да се справят с образованието и обучението на по-младото поколение . За това като главен орган - учителя трябва да изпитва любов към децата и професията си . Ако човек не обича работата си, ако тя не му донесе морално удволетворение се получава ниска производителност и неможе да преподава. Учител е не само да обичаш професията си , но и да обичаш и децата и те да те обичат. Любовта на децата е важно условие за формиране на педагогически орган.
За любовта на учителя и децата Лев Толстой пише: Ако учителят е нищо друго, освен любов към ученика, като баща, майка, тя ще бъде по-добре от един учител, който е прочел всички книги, но любов няма, нито по делото, нито на студентите. Ако учителят съчетава своята любовт и тази на учениците си,то той - най-добрият учител .Любовта на преподавателска дейност е до голяма степен зависи от любовта на децата, от разбиране на психологията на детството.

Според мен много лоша роля за изграждане на авторитете играят медиите . Те рисуват образа на учителя като един неграмотен , ламтящ за заплата и нищо неправещ човек . Почти всеки ден се внушават негативни нагласи към учителството и учителската институция . Често срещани са репортажите за хаос и несправяне с дисциплината в училище и как учителите незнаят какво се случва с възпитаниците им . По този начин се поставя една догма върху българския учител . Иска ми се медиите да представят повече информация за постиженията , за това какво всъщност е учителя и учениците - да се покаже добрата страна. Също е много важно в училище да се въведе и предмет морал на образованието , защото много хора незнаят какво е морал и морални ценности . Това носи със себе си този огромен погром на морала на българското общество

В учителската професия съществуват сложни взаимоотношения, изискващи много търпение, любов, психическа устойчивост и висока професионална мотивация , но това не изключва и външния вид на учителя. Небезизвестно е според българската поговорка , че по външния вид те посрещат , а по ума те изпращат. Дрескода на учителите трябва да е строг , защото според експертите , чрез него те изграждат своя авторитет, който трябва да отговаря на институцията , в която работят (И.Якова " Между чалгата и книгата" Културни паралели 2013г.) . Имайки се в предвид днешното състояние на учителските заплати това неможе да се изпълнява. С тези спешни пари какво да си купят хляб или костюм за работа . А същевременно учениците ходят с по скъпи дрехи и вещи. Ето тук се губи за пореден път част от авторитета , уважението и респекта на учителя.

Или обобщено казано учителя без авторитет не може да бъде възпитател , защото той винаги ще трябва да изпреварва своето време , за да учи на добро и човешки добродетели . Винаги е нужен за всяко общество със своя морал и личност , за да образова и възпита .Израза " Индивида се ражда , но личността се изгражда " тук не важи . За мен учителя се ражда със своята професия и му е предначертано да я упражнява. Най-правилно и убедително разкрива същността на учителя и неговото извисяване д-р Януш Корчан (1878 - 1942 ) :

" Възпитател , който не сковава , а освобождава , не потиска , а възвисява , не мачка , а формира , не диктува , а учи , не изисква , а пита , ще изживее заедно с детето много вдъхновяващи минути , като веднъж ще следи с навлажнен поглед борбата на ангела със сатаната , където светлият ангел побеждава "

( Илия Филянов 1994 )

Ако приобщим тези думи на Емил Дюркем към днешна дата в България този морал звучи като една химера , една нереалност и утопия. В държавата се наблюдава липсата на каквато и да е морална етика . Казват , че класната стая е облика на републиката.

Използвана литература:
1. " Да мислим възпитанието " 2003г. Емил Дюркем
2. http://bg.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
3. http://download.pomagalo.com/1022752/pismena+razrabotka+za+pridobivane+na+pyrva+profesionalno+kvalifikacionna+stepen+na+tema+lichnostta+na+syvremenniya+uchitel/?fromrelatedHomework=0&atectg=profit&ateact=reference&atelbl=sponsored_searches
4. Янакиева. Снежана, Емоционалното изгаряне.
5. http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB
6. http://www.omda.bg/page.php?tittle=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&IDMenu=408&IDArticle=3724#bdn__6Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Авторитет на учителя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.