Азотни торове


Категория на документа: Други


В ниски концентрации амонякът дразни носа, очите, гърлото, лигавиците и предизвиква изгаряния на кожата. Във високи концентрации обаче той причинява смърт на хората и животните.
Предимства:
* единица азот в този тор е с по-ниска цена
* висока концентрация на азот
Недостатъци:
* задължително съоръжаване на транспорта и селското стопанство с необходимата техника (значителни капитални вложения)
* употребата на втечнен амоняк изисква по-висока култура и квалификация на работещите с него

Амонячната вода

Това е разтвор на синтетичен амоняк във вода 20 - 24 % N.

В амонячната вода азотът се намира под формата на свободен амоняк (NН3) и амониев хидроокис (NН4ОН).
Предимства:

по-лесно се съхранява и превозва
Недостатъци:

Поради по-ниското съдържание на азот - големи транспортни разходи.

Твърди амониеви торове

Към тази група се отнасят амониевият сулфат [(NН4)2SO4] и амониев хлорид (NН4Сl). В световното производство на азотни торове на амониевия сулфат се падат около 25%. У нас той се получава главно при коксуване на въглища (Кремиковци), при производството на капролактам (Агробиохим, Ст. Загора) и чрез конверсия на СаSO4 с (NН4)2СО3.

Получаване

Получаването на амониев сулфат от коксов газ се свежда до неутрализиране на отделения газообразен амоняк със сярна киселина:

2NН3(г) + Н2SO4(течна) = (NН4)2SO4(тв.) + 274 KJ.

Агрохимични свойства на (NН4)2SO4 и на NН4Сl (виж таблиците получени на упражненията!)

Амониевият сулфат е лесно разтворим във вода. В сухо състояние притежава добри физични свойства, като слабо се сбива и добре се разпръсква с машини. Слабохигроскопичен е и може да се транспортира и съхранява както в полиетиленови торби, така и в насипно състояние.

Взаимодействието на кореновата система на растенията с разтвор на (NН4)2SO4 и NН4Сl - физиологична киселинност

(ДСП)H+ + NН4Сl  (ДСП)NН4+ + НСl ;

корен

Н+ NН4+

(ДСП) + (NН4)2SO4  (ДСП) + Н2SO4

корен Н+ NН4+

Поради физиолигичната киселинност на тези торове, те не трябва да се използват системно на кисели почви.

Взаимодействие на твърдите амониеви торове с почвата.

а) неутрални и алкални почвиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Азотни торове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.