Азотни торове


Категория на документа: ДругиАмониевите торове бързо се разтварят в почвената влага и встъпват в обменна реакция с катионите на твърдата фаза:

NН4+

(ППК)Са2+ + (NН4)2SO4  (ППК) + СаSO4

NН4+

NН4+

(ППК)Са2+ + NНСl  (ППК) + СаСl2

NН4+

б) кисели почви

Н+ NН4+

(ППК) + (NН4)2SO4  (ППК) + Н2SO4

Н+ NН4+

(ППК)Н+ + NН4Сl  (ППК) NН4+ + HСl

Затова с втърди амониеви соли се торят:
* само почви с добра буферна способност срещу вкисляване
* култури, които са толерантни към киселата реакция на почвата.

Торенето на кисели почви трябва да е съчетано с:
* варуване
* внасяне с фосфоритно брашно.

Погълнатият в обменна форма в почвата NН4+ азот се усвоява добре от растенията. Обменият амониев азот е слабо подвижен в почвата и опасността от измиване е много малка. Амониевият азот бързо се подлага на нитрификация 3 - 6 седмици.

Употреба

Амониевият сулфат е подходящ за предсеитбено торене на голям брой култури (царевица, памук, слънчоглед, краставици и др.) Прилага на всички почви с неутрална, слабокисела и слабоалкална реакция. На леки песъчливи почви, бедни на сяра той е източник на сяра за култури с повишени изисквания към този елемент Изключително подходящ тор е за торене на ориза.

Амониевият сулфат може да се използва и за приготвяне на смесени NР-торове, особено в комбинация с преципитат и фосфоритно брашно. Чрез неговото киселинно действие се подобрява усвояването на фосфора от тези бавнодействащи фосфорни торове.

Амониевият хлорид съдържа 66,6% хлор, елемент който може да се понижи качеството на такива култури като картофи, тютюн, грозде и др.
Амониевите торове са подходящи за предсетбено торене.

Нитратни торове

Към групата на нитратните торове се отнасят натриевият нитрат (NаNО3) и калциевият нитрат [Са(NО3)2].

Агрохимични свойства на NаNО3 и Са(NО3)2 (виж таблиците получени на упражненията!)

Първият използван азотен тор е чилската селитра (натриев нитрат). Чилската селитра съдържа 5 % примеси, като се среща в находища в Чили, Египет, средна Азия, Мароко и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Азотни торове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.