Азотни торове


Категория на документа: ДругиПроизводство

Натриевият нитрат се получава чрез свързване на отделящите се азотни окиси с натриева основа или Nа2СО3, в резултат на което се получава NаNО3 и NаNО2.

2HNO3 + Na2CO3 = NaNO3 + CO2 + H2O

Калциевата селитра е първият синтезиран минерален тор. Промишленото производство е организирано за пръв път в Норвегия и затова този тор носи още търговското наименование "Норвежка селитра".

2HNO3 + CaCO3 = Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

Натриевия и калциевия нитрат са физиологично алкални соли:

(ДСП)НСО3- + NаNО3  (ДСП) NО3- + NаНСО3

корен

НСО3- NО3-

(ДСП) + Са(NО3)2  (ДСП) + СаСО3

корен НСО3- NО3-

Калциявия нитрат се използва при хидропонно отглеждане на култури, където калцият се явява хранителен елемент за растенията и подобрява буферните свойства на хранителния разтвор срещу вкисляване.

Взаимодействие на нитратните торове с почвата

Нитратните торове бързо се разтварят в почвения разтвор и встъпват в реакция с почвения поглъщателен комплекс:

а) неутрални и алкални почви

Са Nа

(ППК) + 2NаNO3  (ППК) + Са(NO3)2

Са Nа

б) кисели почви

Н Са

(ППК) + Са(NO3)  (ППК) + 2НNO3

Н Са

Употреба

Поради високата си подвижност нитратните торове са бързо действащи и са за предпочитане за подхранване на културите по време на вегетацията.

Нитратните торове са подходящи за системно торене на кисели почви: повишават съдържанието на Са и Nа в ППК, намаляват вредната киселинност на почвата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Азотни торове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.