Азотни торове


Категория на документа: Други


б) кисели почви На кисели почви, недобре наситени с обменни бази торенето с амониева селитра може да предизвика вкисляване, вследствие на образуване на азотна киселина:

Н NН4

(ППК) + 3NН4NО3 = (ППК)NН4 + НNО3 + Са(NО3)2

Са NН4

Нитрификацията на амониевия азот, който се внася с амониевия нитрат също предизвиква вкисляване на почвата и снижаване на нейната буферна способност.

При неутрална и слабо алкална почва амониевият нитрат се проявява, като физиологично слабо кисел тор, тъй като при тези условия растенията усвояват NН4 азот по-бързо. При алкална и кисела реакция тя се проявява като физиологично алкална сол, защото растенията усвояват по-интензивно нитратните йони. Внесените в почвата амониеви и нитратни йони са необходима храна и за почвените микроорганизми, които окисляват част от амониевия азот и предизвикват вкисляване на почвата. Част от внесения с тора азот се свързва във високомолекулни органични съединения или се превръща в хумусни вещества.

Употреба

Амониево - нитратните торове са подходящи за предсеитбено торене и за подхранване по време на вегетацията. Те са подходящи за торене на да се използват при всички култури. Калциево-амониевата селитра е подходяща за торене на кисели почви, независимо от по-високата цена на единица азот, в сравнение с амониевия сулфат и амониевата селитра.

Амидни торове

Амидните торове съдържат азот в органична форма.

Към тази група спадат:
* карбамида - СО(NН4)2
* калциевия цианамид - CaCN2
* бавнодействуващите азотни торове (получaват се от карбамид).

Синтетичният карбамид [СО(NН4)2] се получава по карбаматния метод от амоняк и въглероден диоксид. Той е безцветно дребно кристално вещество, силно хигроскопичен и съдържа 46,5% азот в амидна форма. Техническият продукт (тор) е бял или слабо жълтеникъв, лесно разтворим във вода. За да се намали хигроскопичността и се увеличи разсейваемостта му се гранулира.

Агрохимични свойства на СО(NН4)2 (виж таблиците получени на упражненията!)

Производство:
2NH3 + CO2 = CO(NH2)2 + H2O + 187 533 kJ

Взаимодействие на амидните торове с почвата

При взаимодействие на карбамида с почвата настъпват процеси на ензимно разграждане на органичното съединение под действието на ензима уреаза, отделян от почвените бактерии и превръщането му в амониев карбонат:

СО(NН2)2 + 2H2O = (NH4)2CO3 + H2O = NH4HCO3  NH4OH + H2CO3

След внасяне на карбамида в почвата:

1. почвената реакция се алкализира леко:

(почва)Ca + 2 NH4OH = (почва)2 NН4 + Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3

Образуваните NН4 йони взаимодействат с ППК (обменен NН4)

2. NН4 азот се нитрифицира ( образува се азотна киселина, която подкислява почвения разтвор при слабо буферирани почви. Следователно временното алкализиране на почвата се сменя с временно подкисляване.

3. След като N се използва от растенията в почвата не остават нито кисели нито неутрални остатъци - затова го смятаме за физиологично неутрален тор.

УпотребаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Азотни торове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.