Азотни торове


Категория на документа: ДругиКарбамидът е подходящ за предсеитбено и присеитбено торене, тъй като образувания NН4 азот е предпазен от измиване. Високата концентрация на NН4 азот е опасна за младите кълнове - отрова.

Бавнодействащите азотни торове

Бавнодействащите азотни торове са синтезирани на базата на карбамида. Те представляват съединения на карбамида с различни алдехиди, които са трудно разтворими във вода.

В зависимост от това с кои алдехиди се свързва карбамидът се получават различни бавнодействащи азотни торове -
* карбамидоформ - с формалдехида (формалин),
* кротодур - с кротонов алдехид,
* изобур - с изобутилов алдехид,
* оксамид - с оксалова киселина и др. (уравнения)

NН2СОNН-СН2-NН.СО.NН-СН2-NН.СО.NН-СН2-NН.СО.NН2

3-метилен-4-карбамид

карбамидоформ

Карбамид формалдехидните азотни торове съдържат от 28 до 38% общ азот, от който 5 - 10% се разтваря в студена вода и 15 - 20% - в гореща вода.

Най-често бавнодействащите азотни торове се използват за приготвяне на комбинирани торове, които внесени в почвата бавно освобождават азота и другите, включени в тора хранителни елементи и продължително време снабдяват корените на растенията с хранителни елементи.

Затова бавнодействащите N торове са подходящи за торене на култури с дълъг вегетационен период и трайни насаждения. Обикновено бавнодействащите азотни торове се използват за направа на комбинираните таблетки за торене на овощни дръвчета при засаждането или на пръчици за торене на на саксийни цветя в домашна обстановка.

При взаимодействие с почвата и под въздействие на хидролизни процеси и микроорганизмите в почвата част от свързания във верига азот се освобождава, подлага се на минерализация и нитрификация, след което се усвоява от корените на растенията.

В зависимост от състава на бавнодействащите торове тяхното въздействие върху храненето на растенията може да продължи една - две и повече години.

Главен недостатък е високата цена на този вид торове.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Азотни торове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.