Баланс и различия между ефективност и ефикасност


Категория на документа: Други


 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Курсова работа

По Информатика
Изготвил:
Спец. Статистика и иконометрия, I курс, фак. номер 9999

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Предметна област и бизнес правила.
2. Модел на базата от данни.
3. Описание на таблиците.
4. Прложение на базата данни.
* заявки за извличане на данни
> Приходи по месец
> Приходи по клиент
> Приходи по автомобил
> Приходи по ID на клиент
> Закупено гориво
> Неплатени ф-ри
> Превозен товар над 15 тона
> Спестено гориво и масло
> Добавяне на клиент
> Изтриване на клиент
> Промяна на статус(платена)
> Промяна на статус(неплатена)
* формуляри за въвеждане и актуализация на данни
> Закупено гориво
> Клиент
> Пътен лист
* отчети върху таблица и заявки
> Превозено количество
5. Експортиране на данни от база данни в таблица на MS Excel и филтриране на Excel таблица със слижен критерий.

Описание на предметната област

Базата от данни се изгражда с цел улесняване обработката на информацията на фирма "Аутоекспрес", извършваща транспортни услуги. Трябва да се съхраняват данни за автомобилите, клиентите, детайли на поръчката и връзките между тези данни.

Бизнес правила

Фирмата формира приходите си от превоз на товари.

Клиенти на фирмата са юридически лица.

Клиентите заплащат транспортната услуга на база превозен тон на километър.

За всяка марка автомобил цената на тон/км е различна.

Фирмата изчислявч месечната си печалба като разлика между получените приходи за месеца и стойноста на фактически изразходваните гориво и масло.




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Баланс и различия между ефективност и ефикасност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.