Банкиране и разплащания в интернет


Категория на документа: Други


1. Въведение

Банковото дело е една от най-старите професии, чието начало се поставя още през годините преди Христа в древна Месопотамия. Неговата поява и развитие, от съхранение на скъпоценности и лихварство до това, което познаваме днес, като банкиране с всичките му функционалности, е пряко свързано с управлението на разплащателните средства през годините. За основи на модерното банкиране може да приемем създаването на търговските банки в Северна Италия през епохата на Ренесанса. Развитието на търговията и световната финансова система водят и до развитието на банковото дело. През XVI- XVII век банките вече са премали депозити, отпускали заеми, обменяли валута и трансферирали средства . Интересен факт от историята на банкирането е, че до края на XVIII век, поради канонизирането на лихварството от Християнската църква единствено еврейските банки са вземали лихва за отпуснати кредити, също така те са се занимавали и със застраховане на стоки и товари по време на търговските процеси. След премахването на канона, забраняващ лихварството банковото дело процъфтява. През XIX век с модернизацията на инфраструктурата идва и нуждата от финансиране на големи проекти. Едни от най- големите банкови сдружения на територията на Европа и Америка по това време са еврейска собственост, като може би най-прочутите са фамилията Ротшийлд, финансирала проекти, като построяването на Суецкия канал, както и строежите на железопътната инфраструктура по целия свят. XX век не започва добре за банковите институции. По време на голямата депресия масови изтегляния на депозити, водят до фалит на над 9000 банки само през тридесетте години на века. Въпреки това при стабилизирането на икономиките след войните и след дерегулацията на банковия пазар, през 80-те години на миналия век, в много държави започват големи сливания и създаването на банковите корпорации. Сливането на няколко банки, финансови посредници и застрахователни компании в едно тяло, дава възможност за предоставяне наведнъж на всички необходими финансови услуги, както в рамките на страната, така и извън нея. И така стигаме до днес, където банковите корпорации са широко разпространени и обслужват финансовите интереси на правителства, частния бизнес и индивидуалните потребители.

Автоматизирането на банковите процеси започва в средата на миналия век, когато през 1959 г. в САЩ е одобрен и патентован стандарт за машинно четене на символи (MICR) първоначално използван за автоматична обработка на чекове. Година по- късно започва разработката на първите ATM терминали (Automated Teller Machine) известни още като банкомати, пуснати в употреба в края на шестдесетте години. Също така по това време банките започват масово да инвестират в компютърни технологии. Автоматизирайки бизнес процесите си те намаляват разходите си значително. През седемдесетте години започва и работата по разработването на първата система за електронни плащания, както вътрешни така и международни. През 1973 г. в Брюксел е създадена международната SWIFT мрежа (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) предназначена само за трансфер на информация между банки и други финансови институции. Статистиката показва, че през 1995 г. през SWIFT са се обменяли над 2,4 милиона съобщения на ден, а през 2010 тази цифра нараства на 15 милиона на ден.

Първото десетилетие на 21 век, бе съпътствано от кулминацията на техническите иновации в много области. Логично, обслужването на огромния брой клиенти на банките и възможността за комуникация, чрез световната интернет мрежа водят до разработването на електронни банкови услуги. Услуги, които спестяват време и допълнителни разходи, както на банката, така и на клиентите й. Електронните иновации в банковото дело се развиват до ниво, където посещаването на банков клон е нужно само за идентификация и подпис на документи. За индивид със средностатистически познания в областта на интернет, преходът от традиционното банкиране към интернет банкирането спестява много време и разходи. Стоенето по опашки за плащане на комунални услуги или чакането на гише на банката за вноска по кредитната карта са заменени с натискането на няколко бутона. За управителя и счетоводителя на една фирма вече не е нужно да попълват и съответно подписват, ежедневно куп платежни нареждания на ръка. С правилната подготовка цялата операция по импортирането в електронното банкиране и подписването от управителя отнема минути и може да бъде направено по всяко едно време на денонощието.

2. Основни функционалности

Понятието електронно банкиране ( или още онлайн банкиране, отдалечено банкиране) е широко и обединява съвкупност от банкови операции, достъпни, чрез предварително инсталиран софтуер или браузъра на компютър, или мобилно устройство с достъп до интернет. Видовете транзакции, който можем да осъществяваме зависят от правата на потребителя и типа на достъп, но най- често това са:
1) Трансфер на финансови средства към трети лица в страна и чужбина, включително плащане на периодични комунални услуги или плащания към бюджета
2) Трансфер на финансови средства между сметки на титуляра, включително и погасяване на кредити или трансфериране на средства към влог
3) Обмяна на валута
4) Подаване на молба за откриване на сметка тип кредитна, спестовна или разплащателна
5) Подаване на молба за сключване на застраховка
6) Получаване на желана банкова информация
7) Получаване на справки и извлечения

При повечето банки даването на достъп до банкова информация и активни услуги се осъществява след преминаването през следните етапи:
1) Попълване на молба по образец на банката, от страна на потребителя
2) Одобрение от страна на банката
3) Инсталиране на банков софтуер (ако е необходимо) или вход в системата през браузър, посредством интернет платформа на банката
4) Предоставяне от страна на банката на първоначални потребителско име и парола
5) В зависимост от типа на потребителя (пасивен или активен) инсталиране на допълнителни средства за сигурност на транзакциите и информацията

Нека първо да разгледаме възможностите на отдалечено банкиране от гледна точка на частните лица.

Не бяха отдавна времената, когато за да получим месечното си възнаграждение в предприятието трябваше да се редим на опашка, след което да се отбием до пощенската станция, където да платим сметките за тока, телефона и водата, от там да се насочим към най-близката, от само няколкото каси на Топлофикация, на следващия ден в обедната почивка, само за да внесем дължимата и на тях сума. Ами тези, които си плащат наема на хазяина в другия край на града... Не много рядко се случва да станем жертва на джебчийство в градския транспорт или пък поради разсеяност да загубим портфейла си и така да се разделим с голяма част от месечния си бюджет, която сме носили със себе си. Всички тези ежемесечни процедури или нелепи инциденти можем да избегнем с предоставяните от банките електронни услуги.

Превеждането на работната заплата по сметката на служителя става бързо и лесно. Средствата са на разположение най-късно на следващия работен ден, а в случаите когато сметката на работодателя и служителя са в една и съща банка преведената сума ще е налична още в същия ден на транзакцията. Заплащането на комунални услуги става бързо и лесно по всяко време на денонощието срещу скромна сума за транзакцията. Загубата на портфейла ще ни коства само едно обаждане до банката и таксата за преиздаване на нова карта. По надолу в темата ще разгледаме по-подробно и възможностите, които банките ни предоставят за разплащания в интернет с банкови карти, било то дебитни или кредитни. Това са едни от удобствата за частните потребители, нека сега разгледаме и как модернизирането на банкирането може да е от полза и на бизнеса.

Като за начало да направим сравнение на част от приходите и разходите на един служител на фирмата със същите на самата фирма:
Приходи
Разходи

Приходи
Разходи
Месечна заплата
Сметки за комунални услуги

Основни приходи (продажби)
Заплати и осигуровки
Наем
Наем

Допълнителни приходи
Данъци и такси
Хонорар
Разходи за храна
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Банкиране и разплащания в интернет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.