Безопасност в транспорта


Категория на документа: Други


ДОКЛАД

на тема:

Изследване безопасността на движение по главната улица в гр. Русе

име:Ангелин Матев
фак.номер:104312
специалност: ТУТ

дата: 01.07.2011г

1. Въведение

В същността на движението по главна улица е транспортния поток. Голяма част от пътнотранспортните произшествия са предотвратими и са отражение на съществуващото поведение на участниците в движението, нивото на конфликтност на пътната инфраструктура и нейната активна и пасивна безопасност, техническата изправност на автомобилния парк и неговата активна и пасивна безопасност, както и състоянието на долекарската и специализираната медицинска помощ.

Намаляването на жертвите и загубите в резултат на пътнотранспортните произшествия следва да се търси в изменението на тези определящи аварийността фактори, чието изменение изисква постоянни действия и съответни инвестиции.

Нарастването на обема на транспортните потоци по улиците на градовете води до неговата концентрация в централните им части (градско ядро и в обсега на кръстовищата). Това е свързано с нарастване на пътно-транспортните произшествия при пресичане на транспортните потоци в кръстовищата и до значителни морални и материални загуби.

Движението на МПС през кръстовище може да стане по три начина в зависимост от вида на управление на кръстовището:

а/ не регулирано кръстовище - важи правилото на дясно стоящия;

б/ като се спазват правилата за движение, т.е. пътните знаци, като в този случай имаме управление на кръстовище чрез пътни знаци;

в/ чрез светофарно регулиране на кръстовище.

- таблица за приемлив и отхвърлен интервал

- конфликтни точки при преминаване на автомобилите през кръстовището, определящи сложността на кръстовището- m = n0 + 3nc + 5nпр

- номограма за светофарно управление на кръстовише

2. Изследване

Според функционалното си предназначение и технически параметри булевард "Цар Освободител" в град Русе се класифицира като улица от 3-ти клас. Тя разпределя транспортните потоци от централна жп и авто гара до центъра на града. Улицата е ограничена от плътна жилищна застройка, спортни терени, учебни заведения с интензивни пешеходни пресичания и автоматично регулиране.

По булевард "Цар Освободител" преминава прекъснатия и непрекъснатия поток в посока централна жп гара - център. Типовия състав на транспортния поток е показан на фиг.12. и той е изключително разнообразен. По тази улица се наблюдава сравнително висок процент автобуси и тролейбуси, тъй като тук минават маршрутните трасета на голяма част от автобусните линии , както вътрешно - градски, така и извънградски.

А: мерки за безопсност:

- системна разяснителна работа сред водачите на МПС за пътните условия и как да се ориентират в пътната обстановка;

- да се осигурява необходимата информация за ежедневното състояние на пътната настилка;

- да се поддържат пътищата от съответните служби, особено през зимата, когато има снежни навявания.

Б: Предложение за нова организация на движението на критични места.

- поставяне на светофари на кръговотоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Безопасност в транспорта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.