Библейска археология


Категория на документа: Други


БИБЛЕЙСКА АРХЕОЛОГИЯ
първа лекция - предмет и задачи на библейската археология
Според някои изследователи БА е област от библейската наука изучаващаисторическата среда
в която възниква библиятаи протичат събитията около нея. Тя борави със свидетелства от археологически и други паметници , целта е да се уточни хронологията на фактите и датите описани в Библията. Според други учени БА е историческа дисциплина дял от археологията ,тя има задача чрез археологическите изследвания да изясни живота в дадено място в страните споменати в Библията.
БА(библейска археология) използва методите на арх. наука , хронологическия обхват се ограничава до 1-2век сл.хр.,т.е. края на библейската история.БА изучава всички страни и народи споменати в Библията.Тази област се простира по западното средиземноморие до Индия и от южна Русия до Етиопия до индийския океан.БА се появява още преди да са намерени основни паметници на древния изток и античността. първоначално тя се занимава с данните от Библията отнасящи се до бита , култа,календара и така от времето на стария и новия завет.
Стария завет - Сътворението на света ,Адам и Ева, Исус.Стария завет е почти изцялоот еврейската религия и началото на юдеизма.Основна идея на Библията заляга в християнството , юдеизма и исляма.написанио по божие внушение.
Новия завет - 4 евангелия - йоан,марко,лука и матей - те разспространяват учението след възкресението на Исус. Писани между 20-60 години от смъртта на Исус Христос.Новата БА започва да се формира след откриването на първите паметници на изтока и античността отнасящи се до Библията и е разшифрована писмеността на Египет,месопотамия , ханаан,хетското цартсво.До това време от небиблейските текстове са известни само Талмжа (свещен текст на евреите), Тортумите, произведеният ана йосиф,флавий - някои фрагменти от антични автори свързани с църквата. Откритията в Египет започват скоро след похода на Наполеон първи , франсоа шамполеон ,който разчита първите йероглифи.
Немския учен по литература брютефенд разчита част от персийските кленописи.голяма роля изиграва и откриването на метода с14. БА се дели на две области - Палестина и Обща.
Обща археология
Тя изучава небиблейски паметници хвърлящи светлина върху сведения на свещеното писание.
От стария завет
- през 20те години на 20ти век археолози откриват следи от древно наводнение в южна месопотамия,което се свързва с потопа
-през 19 век е открита така наречената библиотека на ниневия (?),където са намерени поеми за галгамеш. в тях има описание на потопа и произхода на света
- през 1904/05 година френска експедиция откриват в суза челна базалтова колона с клинописен геног - законите на хамурапи. в тях се съдържат правни норми имащи връзка с книга битие изход и второзаконие . в законите на хамурапи се засвидетелстват основни правни норми .
- разкопките през 50те години на 20ти век в месопотамия в град мае с аоткрити текстове които се споменават племена и селища идентични с имената на предците на израел. подобни съотвествия има и в текстовете от град елба (ебла)
- в края на 30те години на 20ти век американска експедиция открива важни документи. те съдържат закони които изясняват много спорни моменти от Библията. Важен момент е че тези древни обичаи изчезват около 15 век пр.хр.,т.е. с казаното от книжовното битие се отразява какво е било преди това.
- с помоща на хетското законодателството става ясно защо авраам неиска да купи от хетите земята около определена пещера , а само самата пещера - махтела. там е отбелязано че които придовбиват земя трябва да плащат данък на хетите
-откритите данни в египет ,обясняват защо йосиф , който не е египтянин , станал управник в двора на фараона
- фараона рамзес 2ри построил нова столица в делтата и нарича града с името си. в Библията е описано, че евреите строят за египтянина цар - град рамзес
-през 1887г. е открита столицата. сред архива е намерена рапортите на васалите до фараона
-през 1896г. в тива е намерена стела на менептах , в която сред градовете и народите на палестина се споменава израил , но като (?) име на племе.
-надписа на фараона допълва разказа за завземането на йерусалим от египетски войски през 10ти век пр.Хр.
-средата на 19век са намерени асирийски паметници свързани с библейската история: аналите на Саламанасар трети - описващи превземането на самалия (палестина) от пааалестинцит
-1956г. - публикуван е вавилонски надпис в който се разказват събития от времето на навуходоносор2ри. описано е превземането на йерусалим (597г.пр.Хр.)
-в края на 19 век на остров елемфантика са намерени палисури с документи на еврейския гарнизон, който бил на служба при фараона. документите с ана еврейски език. в тях се съдържа първото не библейско описване на празника пасха
-редица допълват повествованието за елинистическия период от старозаветната история. например - художествени паметници , статуи, монети от времето на антиох 4ти епифан и наследниците му
Нов завет
-в последния век са открити голям брой новозаветни текстове и апокрифи
-проучени са част от градовете посветени от св. апостол павел в ефес ( турция). разкрито е мястото на куринтската синагога
-1905 г. в делфи е открит надпис на император клавдий до делфийците - в него се споменава манахал - свързан с апостол павел . така се изяснява , че става въпрос за 51ва/52ра г.сл.Хр
- от олтара на църквата св. петър в рим е открит некропол от императорската епоха с гроба на апостол павел. в стените е зазидан. открити са останки на възрастен мъж , според някои това са мощите на св. петър скрити в годините на гонения.
Палестинска библейска археология
Първите опити за откриване на паметници свързани с библейси събития в светите земи са още от времето на кръстоносците. Началото на научната БА в палестина е поставено през 19ти век , за нейн основател се смята Патри Фриндерс
Паметници свързани със стария завет
- археологически разкопки на древни тамански градове показват, че в края на 13ти век пр.хр. те са разрушени и опожарени, което съотвества на данните от книгата исус навин ( наследника на мойсей). от друга страна град Гаваон, процъфтяващ в тази епоха, което съотвества в Библейския разказ. По сложен е въпроса с Ерехон ( столица в палестинската автономна държава), счита се за най стария град. Той е разрушаван много пъти , но пласта от 13 век пр. хр. е много беден.
- от разкопки на датска експедиция 1926-29 година е установено , че град Силоле ( филистински град) е възстановен по времето на Илия. Археолозите откриват многобройни предмети на филистинския бит , а са известни и египетски изображения на филистинци
-с времето на соломон се свързва календара на Гезер - написан с финикийската азбука.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Библейска археология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.