Библиотечно оформяне на книгите. Авторски таблици.


Категория на документа: Други


Библиотечно оформяне на книгите. Авторски таблици

Библиотечното оформяне на книгите е процес, който започва от получаването на закупените, дарените и получените по други "канали" документи и включва цифри, букви, думи и други бележки и приложения, които улесняват запознаването с книгата, дават различен вид информация, подпомагат подреждането на библиотечните фондове, улесняват статистиката и справочната дейност и пр. В големите библиотеки то се извършва от специализирали се в тази област библиотекари, а в тези с 1-2 щатни библиотекари е дело на всички.

Най-богат на информация, поставена от библиотекаря, е гърба на заглавната страница. В средата, на 1/3 разстояние от долния ръб на книгата, стои инвентарния номер, изписан с мастило или с химикал, съпроводен от печата на библиотеката (не кръглия). В горния десен ъгъл се поставя пълният класификационен индекс, изписан с молив, показващ на колко места в систематичния каталог може да бъде представена книгата и кои са те. В горния ляв ъгъл на гърба на заглавната страница се изписва също с молив сигнатурата. Всъщност веднъж той е изписан на сигнатурен етикет, кръгъл (3 см диаметър) или правоъгълен (с по-големи размери, а за периодични издания - 4х6 см), но с риск да се отлепи, да се загуби и пр., а възстановяването му е свързано с трудности и с много време. От вътрешната страна на задната корица се поставя отметка (напр. "пров. 2000") - знак, че при проверката на библиотечното имущество през 2000 година книгата е била налице.

На гърба на първата корица се залепва датник, в който трябва винаги да се записва датата на връщането на книгата. Това става на ръка или с помощта на печат-датник. В големите библиотеки при датата на връщане се поставят и условни букви за категорията, към която се числи читателя - "Р" (работник), "Уч" (ученик), "П" (педагог) и пр.

Задачата на датника е да отчете колко пъти, през кои години и месеци и от какви читатели е ползвана книгата. Това е необходимо за регулиране на политиката на комплектуване на книжовния фонд на библиотеката и за наблюдения във връзка с четенето й.

Когато датникът се изпълни, той се откъсва и запазва в архива, а на новозалепения най-отгоре се записва от коя до коя дата е използван, колко и какви читатели са ползвали книгата.

От всички белези, поставени от библиотекаря върху книгата преди да е "пусната" в обръщение за читателя, най-достъпен и най-загадъчен и, за съжаление, рядко - използван от ползувателите на библиотеките, е сигнатурата върху сигнатурния етикет на корицата. Той се залепя в горния ляв ъгъл от външната страна на първата корица. Изписва се с мастило или химикал. На него се изписва сигнатурата на книгата, която определя точното й място сред останалите книги на лавицата. При систематично-азбучното подреждане на книгите сигнатурата представлява дроб, като в числител е поставено буквено или смесено записване на раздела от Таблицата за десетична класификация в зависимост от приетата схема за подреждане на книгите по съдържание, а в знаменател - авторският знак. Срещу предполагаемата дробна черта се пише с главна буква фондът, към който е "зачислена" книгата. Напр. "П" - подръчен, "С" - справочен, "Д" - детски и пр.

Авторският знак представлява съчетание на буква и цифра, определени от "Авторски таблици. Двузначни. Помагало за систематично-азбучно нареждане на книгите в масовите библиотеки" (съставени от Ценко Цветанов), който дава възможност за механично строго азбучно нареждане на книгите от групите на систематичната поредица.

Авторските таблици се състоят от началните буквени съчетания на най-често срещащи се авторски фамилни имена и редни думи на колективи и заглавия. Буквените съчетания са наредени отвесно в азбучен ред, като са номерирани с двузначни числа от 11 до 99. За икономия на място в таблиците всеки две съседни букви са номерирани в средата с обща поредица цифри. Например:

Д 11 Е Нау 31 Ово

Да 12 Еб Наум 32 Овс

Дав 13 Ев Нац 33 Овц

Дак 14 Евг Нач 34 Ог

Дам 15 Евд Наче 35 Огл

Дан 16 Еве Начо 36 Огн и т. н.

Във всяка група книгите се подреждат първо по буквата и след това по цифрата. Например:

А 15, А 18, А 25, А 36, А 48, А 49, А 53 и т. н.

Б 12, Б 13, Б 16, Б 20, Б 80, Б 85 и т. н.

Ако имаме няколко различни книги с еднакъв авторски знак, съобразяваме се с първата буква от личното име. Например:

Т 64 - Тодоров

Т 64 И - Тодоров, Иван

Т 64 П - Тодоров, Петър

Т 64 Х - Тодоров, Христо.

Ако и това съвпада, пишем първата буква от заглавието на произведението. Например:

К 36Г С Караславов, Георги Сега му е времето

К 36Г Се Караславов, Георги СелкорСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Библиотечно оформяне на книгите. Авторски таблици. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.