Библиотекознанието като обществена наука - обект, предмет, структура и връзки с други науки


Категория на документа: Други


4. Взаимоотношение на БЗН с други науки

Библиотекознанието е сложна наука и е неизменно обвързана с други области на знанието. То е свързано с Книгознанието чрез книгите и книжното дело, като взаимно се обогатяват. Книгознанието използва постиженията на БЗН относно изучаването на читателите, техните интереси и други характеристики.

БЗН и Библиографознанието също са обвързани. БЗН използва теоретичните му постижения с цел изследване на проблемите на библиотечното дело, а библиографознанието използва анализите на читателските интереси, за да създаде нови продукти за задоволяването на техните потребности.

БЗН и Теория на научната информация. ТНИ изучава свойствата на научната информация и организацията на научната информационна дейности. Общата им работа е свързана с автоматизация на библиотечния процес, въвеждането на нови технологии, засилването на информационните функции на библиотеката и превръщането й в информационен център.

Интеграцията между БЗН и Социологията създава дисциплината "Социология на четенето". Тя разкрива читателските потребности, мястото на четенето в свободното време и др. Социологията на четенето изследва теоретичните постановки на БЗН и подпомага развитието на процесите, свързани с потребностите на различните групи читатели.

Допирните точки между БЗН и Педагогиката са : методика на обслужването на потребителите, стимулиране на читателите, самообразование. Педагогическите постижения се прилагат в БЗН при подготовката на библиотечни специалисти и експертно подпомагане на библиотеките. Педагогиката използва БЗН при ръководството на извънкласно четене, обучение при подрастващите, формиране на информационна култура при различни категории потребители.

БЗН и Психологията създават "Библиотечна психология". Тя изследва читателския интерес и възприемането на информация. Интересува се от въпроси относно как да се привлекат нови читатели и какви са начините на реклама и подходи в областта на информационното обслужване. Основни проблеми за библиотечната психология са спецификата на психологията на библиотекаря, организацията на труда в библиотеката, психологичните проблеми, свързани с управлението на библиотеката. Психолозите се интересуват най-вече от четенето и неговото насочване, интересите на читателите и др.

БЗН и Икономиката формират " Икономика на библиотечното дело". Тя анализира дейността на библиотеката и се търсят модели на управление на библиотечните ресурси, за което се изисква ефективност от работата на библиотеката и библиотечните специалисти.

1

 Габриел Ноде - Съвети за устройството на библиотеката

2

 Михаил Ломоносов - Организиране дейността на библиотеката на руската академия на науките

3

 Антонио Паници - През 18в ръководи Британския музей и библиотека

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Библиотекознанието като обществена наука - обект, предмет, структура и връзки с други науки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.