Бизнес анализ


Категория на документа: Други


ГЛАВА 1. МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

За да бъдат действително научни изводите от изследването на стопанската дейност, е необходимо да се използват методи, с които може да се установят не само качествените изменения на стопанските явления, но и да се установи точното им количествено измерение, да се разкрие механизмът на тяхното действие при разнообразните условия на производство.

Методите за научно изследване в отделните сектори на икономиката (земеделие, индустрия, услуги) може да се групират в четири основни групи - фиг. 1.1.

Видове методи за изследване в икономиката

Общо научни

Теоретични

Емпирични

Специални

Анализ

Формализация

Наблюдение

Физични

Синтез

Хипотези

Измерване

Химични

Индукция

АксиоматиченСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.