Бизнес оценяване. Изследване на дейността на компания.


Категория на документа: Други
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра"Икономика и управление на строителството "

Дисциплина "Бизнес оценяване "

на тема:

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМПАНИЯ

" Peach Property Group AG"

Разработил: Проверил:

Дейността по управлението на недвижимата собственост е един от основните въпроси на съвременната икономическа теория и практика и е свързан с ефективното управление на бизнеса и неговата материална основа. В условията на пазарна икономика тази дейност има съществено значение за постигане на основни решения относно стратегическото управление и развитието на бизнеса.

За правилно управление на бизнеса важна роля играе оценката му. Професионалното бизнес оценяване се извършва по различни поводи като: продажба или покупка на бизнес; ликвидация; преобразуване; за инвестиционни, управленски или счетоводни нужди и др. Самият процес на оценка на бизнеса се свързва с установяване на неговата стойност в парично изражение въз основа на система от принципи, подходи и методи, с определена цел и към даден момент във времето.

Изпълняването на такава оценка на бизнеса е свързано с определени знания и професионализъм. Към изпълнителите съществуват редица изисквания, които имат за цел да осигурят най-добрата оценителска услуга. Водещи компании в Европа, са примери за професионална оценителска дейност.

Целта, която си поставяме в курсовата работа, е предоставяне на актуална информация, на една такава компания като "Peach Property Group" AG. Обект на изследването е самата компания, а като предмет може да се посочи нейната дейност и ролята на пазара на оценители.

Задачите, свързани с изследването, могат да се формират по следния начин:

> представяне на компанията - история, предмет на дейност и т.н.;

> обхват на допълнителни услуги;

> публикации на оценителска тематика, семинари;

> структура и методи на работа в компанията и др.

История на "Peach Property Group" AG

"Peach Property Group AG" е активно акционерно дружество създадено на 18.06.1999г. Вписано в търговския регистър на кантон Цюрих, Швейцария с първоначален основен капитал 4 886 150 швейцарски франка (CHF).Член e на швейцарската фондова борса "SIX Swiss Exchange". "Peach Property Group AG" има клон в Кьолн, както и търговски офиси в Берлин и Хамбург . Водещ разработчик в областта на висококачествени жилищни имоти в немскоезична Европа.

Основни дейности на компанията

Основните дейности обхващат цялата верига за производство на домове от високо качество, от оценка на обекта, на планиране на проекта за изпълнение и маркетинг. "Peach Property Group AG" се фокусира върху градските и ваканционни квартири на необичайни места, с най-крайните функции за взискателна клиентела. Проектите за развитие се характеризират с отлична локация, високо качество и несравними функции, които отговарят на нуждите и начина на живот на техните собственици. . В Германия компанията е активна и в ремонтните дейности. Качествената реконструкция на имоти с атрактивна възвръщаемост и висока оценка на потенциалните купувачи.

Бизнес стратегия и проекти

Интегрираната бизнес стратегия е в допълнение към развитието на висококачествени жилищни имоти дори преди произвеждането на инвестиционни имоти при увеличаване на годишни приходи от дейността. Бизнес модела на компанията се основава взаимодействието на основните си компетенции по веригата на стойността на развитието на недвижими имоти и управление на собствеността (фиг.1).

Фиг.1 Бизнес модел на "Peach Property Group AG"

Източник: Peach Property Group AG
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес оценяване. Изследване на дейността на компания. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.