Бизнес план


Категория на документа: Други


За съдружниците - когато предприемачът не създава предприятие самостоятелно, а иска да включи и други лица.

За кредиторите - проверяват (оценяват) риска, който поемат. В някои случаи кредитиращата институция не изисква бизнес план защото залага на фигурата и имиджа на предприемача.

За публичните институции - бизнес планът може да се използва като първична база за получаване на субсидии или данъчни облекчения.

За сътрудниците - с които ще се реализира бизнес планът.

За доставчиците - предприемачът може да поиска от тях кредит.

За медиите и др.

3. Елементи на бизнес плана.

Бизнес планът зависи от вида и големината на съответния бизнес, както и от целта, която се преследва с изготвянето му. Той трябва да включва всички аспекти на съответния бизнес в това число възможните проблеми и начини за разрешаването им.

В различни източници се срещат различни варианти, но има елементи, които задължително присъстват във всеки бизнес план:

1 Заглавна страница.

2 Обща информация на предприятието.

3 Резюме. В него се обобщават всички точки, залегнали в бизнес плана.

4 Съдържание на бизнес плана. Включва заглавията и подзаглавията на всяка част от изложението.

5 Личност/екип. Представя се предприемача и неговия екип.

6 Бизнес идея. Какво представлява и как е възникнала тя.

7 Визия, мисия, слоган.

8 Цели. Цели на предприятието и лични цели на предприемача.

9 Пазари и конкуренция.

10 Маркетингов план.

11 Производствен процес и производствен план.

12 Технологични възможности.

13 Персонал, необходим за реализиране на бизнес идеята.

14 Организационно - управленска структура на предприятието.

15 Финансова част на бизнес плана.

16 Оценка на риска.

17 Анализ на критичните съотношения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.