Бизнес план


Категория на документа: Други


* финансови и икономически критерии

4. Разработване на бизнес плана - той е следствие и продължение на работата по проекта и се изразява главно в обобщаване на показателите, извършване на по-задълбочени анализи и обосновки. Изцяло се използва информацията от проекта.
Етапите могат да се обобщят по следния начин:
1. Резюме
2. Лице /екип/
3. Цели
4. Маркетингов план
5. Финансов план
6. Организация на предприятието.

6. Оценка на бизнес плана.

Със оценяването на бизнес плана се цели да се докаже, че вложените в реализирането на дадена бизнес идея средства ще имат добра възвръщаемост и ще носят достатъчна печалба за предприемача. Оценяването на бизнес плана се прави на първо място от самия предприемач. В зависимост от планираните финансови резултати, той решава дали да започне или не реализирането на дадена бизнес идея. Потенциалните кредитори, инвеститори, съдружници и акционери също оценяват представения бизнес план.

Оценяването на бизнес плана може да се направи по различни критерии. Като най - често срещани критерии за оценка на бизнес плана могат да се посочат:

- Етичност.

- Форма на бизнес плана.

Освен по тези критерии, на които трябва да отговаря всеки бизнес план, често оценяването се извършва по отношението на това дали бизнес планът съдържа информация и доказателства за:

- Конкретна пазарна ориентация.

- Нагласата на клиентите към продукта.

- Правата над продукта.

- Реалистични прогнозни данни.

- Конкурентноспособността и атрактивността на бизнес идеята. (продукта, услугата или др.)

В заключение, оценяването на бизнес плана включва:

1. Начин на представяне

2. Приложимост на идеята

3. Ползи от осъществяването

4. Идентифицирани заплахи и риск

5. Социална отговорност.

Изготвяне на бизнес план - стъпки:

Идея

Има ли пазар?
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.