Бизнес-план на магазин за детски дрехи


Категория на документа: Други
Б И З Н Е С П Л А Н

ЗА МАГАЗИН

ЗА ДЕТСКИ ДРЕХИ

" СКУБИ - ДУ "

1. Представяне на бизнес идеята

Ние сме млади бизнес партньори,завършили Икономически университет - Варна, специалност Икономика на търговията, степен - бакалавър и смятаме,че по време на 4-годишния период на обучение сме придобили знания и умения,които искаме да приложим и развием в бъдещи периоди от време. Идеята за създаване на магазин за детски стоки Скуби-ДУ и за стартиране на бизнес е, че българският пазар е пренаситен със стоки от Турция и Китай, а има много български производители на качествени детски дрехи, които не са известни на потребителите.
Магазин "Скуби-ДУ " ще се намира в кв. Възраждане 1,Търговски център "Веста" комплекс Евросити, където липсва магазин за продажба на български детски стоки. Взетото решение за местоположението на търговския обект е правилно от гледна точка на това, че в района липсва такъв вид магазин. За комплекса и квартала ще бъде полезен точно такъв магазин за ежедневни, месечни,периодични,а дори и празнични нужди.
Смятаме, че ще имаме успех с такъв тип бизнес поради непрекъснато разрастващият се комплекс, който все повече се населява с млади хора, съответно и деца.

2. Мисия и цели

Търговският обект цели да насърчи потребителите да купуват български стоки с цел подобряване имиджа на родните производители и запознаване на потребителя с качеството им.
> Краткосрочни цели на фирмата:

Стабилизиране на позицията на пазара и намиране на постоянни клиенти
Представяне, изграждане и поддържане на добър имидж на магазина

> Дългосрочни цели:

Постигане на финансова стабилност
Разширяване на дейността

> Оперативни цели - тъй като фирмата ще стартира дейността си със собствени средства, те ще бъдат вложени в модернизация на помещението, закупуване на необходимото оборудване и стока. Отварянето на магазина е свързано с няколко основни дейности:

• Проектиране и сертифициране
• Регистрация на фирма " Кристела"
• Организиране на дейността
• Снабдяване със стока
• Монтиране на стелажи,щендери и рафтове
• Подреждане на стоките

> Изброените дейности можем да разделим на поддейности:

• Създаване на проекта;
• Изваждане на необходимите документи
• Събиране на оферти от производители
• Закупуване на оборудване
• Монтаж и подреждане на оборудване
• Закупуване на стока
• Подреждане на стока
• Откриване на магазина
;
3. Управление и организация
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес-план на магазин за детски дрехи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.