Бизнес план на малка зеленчукова ферма


Категория на документа: Други


9. Нарастване на изискванията към българските производители и продукти в съответствие с европейските стандарти.

10. Нестимулираща данъчна политика.

11. Ограничаване на потреблението.

12. Свиване на пазарния дял.

13. Нарастване на инфлацията.

14. Повишаване на нестоковите разходи за производство.

15. Засилване на позициите на конкурентите и блокиране на дистрибутивните канали

16. Проблеми с реколтата и нарастване на цените за доставка на суровини.

17. Нелоялна конкуренция.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ В "ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД

Основна цел на фирмата е да разшири своите позиции както на българския, така и на международния пазар на еко продукти. Поради това фирма "ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД се насочи към прилагането на политиката за развитие. Тази политика съдържа в себе си ориентирите и целите, които фирмата е заложила в своето бъдещо развитие. За тяхното осъществяване тя трябва да концентрира усилията си към:

- създаване на развита и независима дистрибуторска мрежа и собствена търговска верига от представителни магазини.

- доближаване до крайния клиент, чрез разширяване на собствената транспортна мрежа.

- коопериране с производители па суровини в страната и чужбина.

- прилагането на конкурентна ценова политика;

- лансирането на нова рекламна политика насочена към насърчаване на продажбите;

- реализирането на нов дизайн на опаковките и внедряване на нови разфасовки;

- засилване на контрола върху качеството на продуктите в съответствие с международните стандарти;

- изграждане на експертен център за проучване на потребителското търсене и тестване на новите продукти;

- създаване на условил за изграждане на електронна борса в търговията с еко зеленчуци.

Основна цел на фирмата ще е да разшири своите позиции както на българския, така и на международния пазар на еко зеленчуци. В началото на своето развитие фирма "ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД ще се насочи към прилагането на политиката за развитие. Тази политика съдържа в себе си ориентирите и целите, които фирмата е заложила в своето бъдещо развитие. За тяхното осъществяване тя трябва да концентрира усилията си към:

- прилагането на конкурентна ценова политика;

- лансирането на нова рекламна политика насочена към насърчаване на продажбите;

- реализирането на нов дизайн на опаковките и внедряване на нови разфасовки;

- засилване на контрола върху качеството на продуктите в съответствие с международните стандарти;

- изграждане на експертен център за проучване на потребителското търсене и тестване на новите продукти;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план на малка зеленчукова ферма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.