Бизнес план на малка зеленчукова ферма


Категория на документа: Други- създаване на условил за изграждане на електронна борса в търговията с еко зеленчуци
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Геров, Ан. Фирмено планиране, С., 1999

2. Иванов, В., Икономика на предприятието, С., Издателство Лиа ФСО-ООД, 1995 г.

3. Каракашева, Л., Основи на маркетинга, С., 1995

4. Котлър, Ф., Основи на маркетинга, София, 1993.

5. Макфорън, Д., Принципи на мениджмънта, С., Информа, 1996 г.

6. Маринова , Е. , Маркетинг - продукт, реклама, Варна, Принцес, 1993

7. Паунов, М., Стратегии на бизнеса, 1997, Стопанство

8. Славова, Ир., Бизнесплан, София, 1997

9. Христов, С., Пазарни маркетинг, София, 1998.

10. Христов, С., Пазарни мениджмънт, София, 2000.

1 Вътрешният лихвен процент (IRR) е този лихвен процент, който олихвява постъпленията и плащанията и плащанията така, че НСС да възлиза на нула. Една инвестиция се разглежда като благоприятна, когато вътрешният й лихвен процент (IRR) е по - висок или поне равен на един разглеждан като реален, ориентиран към разходите за набавяне на капитала калкулативен лихвен процент.

??

??

??

??

39

15

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план на малка зеленчукова ферма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.