Бизнес план на малка зеленчукова ферма


Категория на документа: Други


1.2. Управленска структура

Управленската структура ще е функционална.

1.3. Човешки ресурси

В дружеството ще са заети около 10 души. Работническият състав е с висока квалификация и трудов стаж в бранша. Около 60 на сто от персонала е на възраст под 45 години. Около 30 на сто са жени. Общо 20 % са с висше образование и 48 % със средно специално образование.

Управител на фирмата е М.Х. на 34 години, роден в град Добрич. Висшист, завършил ИУ - Варна. Назначението му на тази длъжност става с конкурс. Амбициозен и професионалист в работата си, отличава се с голяма енергия и настойчивост при преодоляване на трудностите.

Маркетолог - Ц.М. на 34 години, роден в град Силистра. Притежава висше икономически образование, завършил е УНСС - София специалност "Аграрна икономика".

Мениджър по продажбите - Р.Д. на 32 години, родена във Варна.

Завършила е ВСУ - Варна, специалност "Мениджмънт в международния бизнес". Назначена е с интервю и тъй като притежава всички необходими качества, вече работи от една години в компанията.

Организационната структура на фирмата е представена на следната схема:

Фиг: 1

Условията на работа в предприятието ще са в съответствие с нормативните изисквания по Кодекса на труда, ХЕИ и всички други органи, третиращи безопасността на труда. Осигурени са помещения за отдих, съблекалня с гардероб, баня с топла вода, санитарни възли.

2. МАРКЕТИНГОВИ ОРИЕНТИРИ НА"ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД

Основната цел на дружеството ще е да разшири позициите си на българския пазар на еко зеленчуци, като заеме една от лидерските позиции с дял от 25%.Тези цели фирмата ще се стреми да реализира чрез:
* прилагане на политиката за развитие;
* проучване на потребителското търсене и разширяване на продуктовата листа;
* усъвършенстване на качеството на продуктите чрез нови технологии и завишен контрол в съответствие с международните стандарти;
* понижаване на себестойността на продуктите, чрез развитие на собствена суровинна база и подобряване на производителността;
* позицоиниране в нови пазарни сегменти;
* лансиране на нова рекламна политика насочена към създаване на благоприятно отношение към търговската марка и насърчаване продажбите на конкретни продукти;
* реализиране на нов дизайн на опаковките и внедряване на нови разфасовки;

3. МАРКЕТИНГОВИ ПРИОРИТЕТИ НА "ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД

Приоритетни в дейността на дружеството ще са дейностите свързани с успешното конкурират на пазара, производството на продукти в тясна зависимост от желанията на клиентите и предлагането на качествени продукти на ниски цени.

Фирмата ще счита възприетата политика за удачна и в близките две години ще се придържа предимно към засилване на своите конкурентни позиции на пазара и обезпечаването на финансови, технологични, суровинни и човешки ресурси за реализацията на своите предимства,

4. ПАЗАРНИ АНАЛИЗИ НА МАРКЕТИНГОВАТА СРЕДА: ВЪЗМОЖНОСТИ И ОПАСНОСТИ ЗА "ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД

4.1. Икономически фактори на средата

Обект на настоящия анализ е периода 2013 - 2014 година. Икономическите фактори оказали положително влияние върху пазара на еко зеленчуци в България могат да се групират, както следва:

- Влизане на България в ЕС и нови общи европейски изисквания за селскостопанското производство в това число и на производството на еко зеленчуци.

- Покачване на валутните резерви в долараво изражение с 3.6 % в края на 2012г. спрямо 2011г.

- Намаляване на бюджетния дефицит от планираните 3.7 % на 1,85 % за 2012г. - Номинално нарастване на широките пари с 10.5% през 2012г.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план на малка зеленчукова ферма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.