Бизнес план на малка зеленчукова ферма


Категория на документа: Други5.1. Пазарен дял и структура на продажбите на готовата продукция на "ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД

Според собствените проучвания на фирмата пазарния дял на "ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД към 31.12.2014г. ще е около 14,5 % от вътрешния пазар. За 2013г. ще е 20 %. Разчетите на мениджмънта са, че до 2015г. "ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД ще има 30 % дял.

5.2. Основни суровини и доставчици на "ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД

Дружеството ще пъддържа търговски връзки с няколко традиционни партньори в страната и чужбина. Цените, които те определят ще са преференциални.

Сроковете на разсрочено плащане предоставени от чуждестранните партньори потвърждават репутацията, с която ще се ползва "ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД в тези среди.

5.3. Ценова политика на "ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД.

При определянето на цените за краен потребител в началото ще се отчитат две групи фактори:

- Външни фактори: пазарно търсене; брой и цени на конкурентите; поведение на потребителите.Дружеството се стреми да предлага своите продукти на по-ниска цена от тази на конкурентите.

- Вътрешни фактори: структура на разходите /ориентация към желаната норма на печалба/, етап на жизнения цикъл на различните продукти, маркетинговите цели -съгласуване на цените с избраната маркетингова политика. Традиционният метод за ценообразуване използван от дружеството е "разход плюс печалба". Този подход е ориентиран към равнището и структурата на разходите и целева норма на печалба 10 - 12 процента. Цената се определя, като процент на добавка върху основните разходи, при което за основа служат пълните разходи за единица продукция. Това ще се използва като метод за ценообразуване и за в бъдеще, като се оптимизират производствените разходи, за което има резерви и се използва норма на печалба 15%-20 %.

5.4. Дистрибуционна политика на "ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД.

Дружеството в началото ще съчетава използването на собствена и привлечена дистрибуторска мрежа. Към настоящият момент дружеството е изградило собствени търговски бази със складове в гр. Силистра, гр. Варна, гр. Добрич, гр. Шумен, гр. В.Търново и гр. Русе. До 2015г. се планира изграждане на такива бази и в останалите областни градове на страната.

Регионалните представители освен с пряката реализация на стоките организират и разносна дейност, контролират цените и търговските отстъпки, както и провеждат рекламни кампании в локален аспект.

За дистрибуторите е от особена важност да работят с фиксирани продажни цени в лева, въпреки високата валутна компонента, като по този начин се постига и единна ценова политика в цялата страна. Ритмичните доставки, доброто качество и адекватната рекламна политика са другите основни компоненти при реализацията на този тип продукт.

Нивата на ценовите отстъпки на еко зеленчуците "ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД ще варират от 2 % до 10% за различните дистрибутори и са в зависимост от реализирания средномесъчен обем продажби, като същевременно са и стимул за тяхното нарастване. Стимулирането на дистрибуторите включва и специфични отстъпки за редовни клиенти, разсрочено плащане и предоставяне на материали за различни форми на насърчаване на продажбите.

5.6. Инвестиционната програма на "ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД

Първи етап - краткосрочни инвестиции до една година в размер на 50 хил. лева.

- Съкращаване на пътя между производителя и крайния потребител чрез разширяване на собствената дистрибуционна и търговска мрежа и обезпечаването и със собствени автомобили за транспорт на готовата продукция.

- Разработване и нов дизайн на опаковките за сортовите еко зеленчуци.

Втори етап - Средносрочни инвестиции от 2 до 3 години в размер на 150 хил. лева.

- Закупуване и развитие на собствени лозови масиви, овощни градини, насаждения от касис, ягода, малини и боровинки.

- Допълнително оборудване за производство на еко зеленчуци.

- Разширяване на продуктовата листа от еко зеленчуци.

Трети етап - Дългосрочни инвестиции до 6 години в размер на 300 -500 хил. лева. Предвижда се изграждане на цех за винопроизводство на плодови и гроздови вина с ферметационно отделение и преработка, стабилизиране и съхранение с капацитет 2000 тона.

ФИНАНСОВА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПРОЕКТА
Таблица 1. Разходи за заплати и социални осигуровки

Вид на персоналаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план на малка зеленчукова ферма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.