Бизнес план на предприятие за производство на сладко от череши


Категория на документа: Други


 1. Описание на бизнес идеята

Основната идея на настоящия проект е съдаването на предприятие за производство на сладко от череши. Работният екип се насочи към този вид производство, защотото то е доходоностно, рентабилността е много добра и вложените средства се връщат бързо.

Местоположението на бизнеса се намира в с. Таваличево, в източната част на Кюстендилската котловина, на шосето Кюстендил - Бобов дол, в подножието на Конявската планина и на 17 км. югоизточно от гр. Кюстендил. Месторазположението на бизнеса е съобразено с условията, които са най-подходящи за отглеждането на череши.

За стартиране на дейността, всеки от съдружниците, които са четири на брой, влага по 80 хил. лева лични средства. Фирмата е регистрирана, като Дружество с ограничена отговорност (ООД). Името на фирмата е съчетание от имената на съдружниците, а именно "ЕРИ" ООД.

В село Таваличево, където ще бъде изградено предприятието, фирмата разполага с 20 дка. овощни градини от череши, които са наследство на един от съдружниците. Градините са млади и добре поддържани. За поддръжката, на година, на един декар, разходите са от порядъка на 800-900 лв., т.е. за доброто състояние на овощните дръвчета за необходими 17 000 лв. на година. Благоприятните климатични и почвени условия, които са формирани в Кюстендилската котловина са предпоставка за успешното развитие на бизнеса и реализиране на поставените цели от предприятието. Мисията на фирма "ЕРИ" ООД е да предложи на пазара качествена продукция, да успее да наложи името си на пазара, като завземе голям пазарен дял, за да удовлетвори желанията и потребностите на клиентите си и потенциалните такива.

Черешата е един от най-вкусните плодове, с които могат да се похвалят производителите в овощарството в България. Тя е широко разпространен овощен вид у нас, благодарение на умерения климат, който е по нашите географски ширини. У нас има иключително благоприятни условия за евтино производство на висококачествени плодове, конкуретноспособни на външните пазари. Затова бизнес идеята на работния екип е съсредоточена в производствения бранш и е насочена към създаването на фирма за производство на сладко от череши. За да се реализира голямо количество продукция, трябва реколтата от овошните дръвчета да е добра. Поради тази причина, собствениците на фирмата влагат голям брой финансови средства за поддръжката на градините. Те трябва да са добре култивирани, да се полагат необходимите грижи, за да се постигне желания краен резултат.

Както стана ясно от изложението до тук, предметът на деност на "ЕРИ" ООД е производството на сладко от череши. Тъй като фирмата разполага със собствени черешови насъждения, които са 20 дка., при добра поддръжка, количеството череши, което може да се произведе от градините е около 100 тона. От 1 дка се получават приблизително 5-6 тона череши. Това е условно казано, защото при евентуални природни бедствия или причинена загуба от наличието на даден вид вредители, продукцията не би била в предвиденото количество. Поради тази причина фирмата предвижда сключването на договори с други производители на череши, за изкупуване на част от тяхната продукция, до запълване на щетите и осигуряване на необходимите плодове за произодство на необходимито количество сладко от череши.

В България са обособени около 8 района, в които се произвеждат череши. Конкуренцията в страната е голяма, което от своя страна стимулира фирмата за постигане на оптимално качество и достъпни цени на предлаганите продукти. Като цяло фирмата ще сключи договори с най-големите вериги за хранителни стоки в страната като: Била, Кауфланд, Лидъл, Метро и др.

2. Маркетингов анализ

2.1. Сегментиране

Оценка на потенциалния пазар ще бъде извършена чрез проучване на крайните клиенти, като се използват информация от проведена анкета и готови статистически данни.

Най-актуланите статистически данни, свързани с растениевъдството и в частност с производството и консервирането на плодове, показват значително развитие. Откриването на няколко вериги-магазини в цялата страна разкри нови пазарни ниши за произовдителите на полодове, в случая на сладка от череши. Това до известна степен спомага за развитието и стабилизирането на този вид производствена дейност. Друга статистика показва, че потреблението на тези продукти с течение на времето се увеличава. Тази тенденция се дължи на това, че хората разполагат с все по-малко време и средства, сами да правят сладка, в домовете си. Оказва се, че много по-практично и рационално е те да бъдат закупени директно от търговската мрежа.

За да се получи по пълна представа за потенциалните клиенти се предвижда да бъде проведена анкета. Проучването с Анкетни карти ще се извърши на принципа на случайността. Ще бъдат анкетирани определен брой потребители както в областта, така и в магазините, в които ще се доставя продукцията в страната. В Анкетната карта главно ще бъдат поместени въпроси, свързани с вкусовете и предпочитанията на потенциалните потребители, времето и доходът, който биха отделили за закупуването на такъв тип продукт.

С помощта на проведената анкета се определя и целевия сегмент. Работният екип се насочва главно към потребители, на средна възраст. Екипът се спира на тази възрастова група, защотото смята, че населението в тази възраст заемат най-голям процент от потенциалните клиенти. Това са хора на зряла възраст, със собствени доходи и с ясна представа за своите предпочитания и потребности.

Според екипа, средният доход на член от семейството са определящи при вземането на решение за закупуването на такъв тип продукт. За долна граница на средния месечен доход на член от семейството приемаме сумата от 200 лева. Това е показател, който оказва влияние и при определяне на частта от дохода, която потребителите биха отделили, за да закупят предлагания продукт. Фирмата ще предлага своите продукти на достъпна цена. Това е от голямо значение и за хора, които ще отделят по-малка част от личните си доходи. Поради тази причина, предлаганите сладка ще бъдат посещавани и от по-неплатежоспособни клиенти, което от своя страна ще допринесе до увеличаване на размера на целевия сегмент по показателя доход.

Екипът на фирмата се надява потребителите да проявят интерес към предлагания продукт и да не се отнесат с безразличие. Съдружниците ще се стремят към налагане на търговската марка на пазара и очакват клеинтите да останат верни. Предлаганите сладка ще са на достъпни цени и с вкусови качества, отговарящи на предпочитанията на потребителите.

2.2. Продуктова и ценова политика

Основна идея на настоящия проект е производството и предлагането на сладко от череши. Продукта ще се произвежда по утвърдена рецепта, отговаряща на всички изисквания и стандарти за качество. Така предлаганият продукт ще бъде на достъпна цена и високо качество. В началото на производствената дейност на предприятието се предвижда пускане на пазара на ограничен брой от продукта, с цел тестване и ориентиране към потребителските вкусове. Количеството на предлаганите продукти ще зависи от предпочитанията на потребителите и възможностите за осигуряване на качествени продукти.

В Кюстендилската котловина се срещат няколко сорта череши. Всеки сорт има специфични белези и качества. Тъй като различните видове озряват по различно време, през сезона се предвижда, предприятието да използва различни сортове, за да може производството да бъде максимално пълноценно и рентабилно. Фирмата ще отглежда и използва следните сортове:
- Бинг - той узрява в периода от 10.06 до 20.06. У нас е внесен през 1958 година. Основен стандартен сорт със значително разпространение.
- Бигаро Бюрла - узрява в периода от 20.05 до 05.06. тоева е френски сорт и у нас е внесен пред 1967 година.
- Бигаро Моро - узрява от 25.05 до 05.06. стандартен френски сорт за ограничено разпространение. У нас е внесен 1960 година.
- Ван - това е канадски сорт, среща се в Кюстендилската котловина от 1967 година. Разпространява се интензивно.
- Стела - узрява от 10.06 до 20.06. Англииски сорт, който се внася в България през 1972 година.

Със стартиране на своята дейност, фирмата ще предлага само сладко от череши. Те ще бъдат в бурканчета от 380 гр., 500 гр. и в кофички от 1 кг. При благоприятно развитие на бизнеса, работният екип предвижда да разшири своя продуктов асортимент. Обсъждат се идеи да се произвеждат и диабетични конфитюри, екстра сладка с цели плодове, топинг от череша и други.

Както вече бе споменато, продуктите предлагани от "ЕРИ" ООД ще се предлагат на достъпни цени, съобразени с възможностите на потребителите. Естествено е цените да бъдат съобразени с разходите, които предхождат крайния продукт. Въпреки това, фирмата смята, че ще съумее да предложи на своите клиенти, продукт с високо качество и ниска цена. Достъпната цена би привлякла по-голям процент потребители, а след установяване на доброто качество на продукта, те ще останат верни на марката.

2.3. Анализ на конкуренцията

Фирма "ЕРИ" ООД ще се стреми да се превърне в лидер на пазара на сладко от череши, а в бъдеще и на други подобни продукти. Това би било възможно благодарение на модерна техника и технология, квалифициран и мотивиран персонал и не на последно място - конкуретноспособност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план на предприятие за производство на сладко от череши 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.