Бизнес план на верига бензиностанции


Категория на документа: Други


 Университет за национално и световно стопанство - София

Бизнес факултет

Бизнес план "Петрол АД"

Изготвили: Проверил:
Иван Лазаров гл.ас.Р.Радев
Диньо Петков
Александър Димитров

Съдържание

I. Бизнес единица
II. Икономически анализ
1. Анализ на финансовото състояние
2. Анализ на финансовите резултати
2.1 . Приходи от дейността
2.2 . Продажби на дребно
2.3 . Оперативни разходи
III. Стратегически анализ на факторите на външната макросреда и влиянието, което те оказват върху отрасъла и бизнеса.

1. PESTEL анализ
IV. Стратегически анализ на микросредата на бизнеса
1. Анализ на тенденциите на пазара
2. Анализ на конкурентите
2.1 . Лукойл
2.2 . ОМV
2.3 . Shell
2.4 . Еко България ЕАД
3. Бариери за навлизане в отрасъла
4. Бариери за излизане от отрасъла
5. Продукти заместители
6. Договорна сила на доставчиците
V. Вътрешен стратегически анализ
1. Мисия на "Петрол" АД
2. Визия на "Петрол" АД
3. Цели
4. Стратегия
5. Верига на стойностите на Портър
6. SWOT aнализ
7. Бизнес прогнозиране
VI. Oпределяне на бизнес целите
1. Мисия, визия и главна бизнес цел
VII. Формулиране на бизнес стратегиите
1. Стратегии на база продуктово портфолио
2. Стратегия на растеж. Матрица на Ансофф
3. Конкурентни бизнес стратегии
VIII. Функционално планиране
1. Маркетингово и продажбено планиране
2. Логистично планиранеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план на верига бензиностанции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.