Бизнес план за изграждане на кравеферма


Категория на документа: Други
1.УВОД

Настоящата курсова работа е посветена на проблема за увеличаване на печалбата и осигуряване на по-голяма рентабилност чрез подготовка на висококвалифицирани кадри и създаване на по-добри условия на работа,за да се постигне по-добро обслужване на клиентите в фирма "Планет" град Кюстендил. При разработването на курсовата работа са използвани данни от проучване на фирмата за периода 1996-2000 година , предоставени от управителя на фирмата.

2.КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ФИРМАТА

Фирмата е създадена в град Кюстендил през 1992 година с цел работа в сферата на обслужването. На настоящия етап стопанисва кафе-аперитив в град Кюстендил. В извършване дейноста на фирмата са ангажирани 12 души персонал.

3.АНАЛИЗИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА И ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕГО

В съвременните условия на развитие на пазара и намаляване покупателната способност на населението доведоха до спадане на реализирания оборот , а от там и до намаляване на печалбата.

Увеличаването на разходите за фонд работна заплата , социално осигуряване , здравно осигуряване , създаване на по-добри социално-битови условия за персонала доведоха до по-големи разходи за извършване на стопанската дейност на фирмата.

Тези неща свързани помежду си водят до намаляване печалбата на фирмата.

4.НАЧИНИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА

При възникналата ситуация и анализиране на проблема бяха поставени следните задачи за преодоляването му:

А) На първо място бе решено да бъде намален драстично персонала , свързван с извършването на стопанската дейност , за да бъде постигната икономия на фонд работна заплата , социално осигуряване, здравно осигуряване и други раходи свързани с подготовката, квалификацията,обучението ,социално битово осигуряване на персонала .

Б) На второ място бе поставено за цел повишаване качеството на обслужването , предлагането на по-качествени стоки и по-добри условия за клиентите , което да доведе до увеличаване на оборота , а от там и до нарастване на печалбата .

1

5.ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ

При осъществяване на първия вариант за намаляване на персонала , свързан с обслужване на клиентите се дотигна до забавяне изпълнението на преките задължения на работниците , поради физическата невъзможност за изпълнение на работата , което от своя страна доведе до влошаване на обслужването , влошаване качеството на предлаганата стока и от своя страна - до намаляване на клиентите което доведе до чувствително намаляване на оборота , а от там и намаляване на печалбата.

Поради което не бяха постигнати и основните цели за предотвратяване на възникналия проблем.

При осъществяване на втория вариант за решаване на проблема фирмата бе затруднена от предварителните разходи за подобряване на битовите условия , повишаване качеството на обслужването , намаляване на печалбата от продадена единица стока поради по-голямята доставна цена на качествената стока .

Фирмата започна да търси нови доставчици на стоки с по-добро качество и с гарантирани марки.

Бяха създадени нови по-добри условия за клиентите и за обслужващия персонал като бе направено по-добро разапределение на задълженията на персонала , което доведе до нарастване на оборота респективно печалбата.

6.ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Задачата , която си бе поставила фирмата при този проблем бе увеличаване на печалбата.

При първия вариант не бе постигнат очакваният резултат , поради намаляване на печалбата от оборота в по-голям размер от реализираните икономий на средства , което доведе и до отхвърлянето му като вариант за решаването на проблема.

При втория вариант решението на проблема бе постигнато чреа повишаване на оборота а от там и до повишаване на печалбата с което поставената цел бе постигната .

7.ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ФИРМАТА КАТО СИСТЕМА

Фирмата е от социотехнически тип , която си поставя за цел преработка на стоките и предлагането им на клиентите във вид готов за консумиране.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план за изграждане на кравеферма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.