Бизнес план за създаване на частна детска градина


Категория на документа: Други


Висше Строително Училище "Любен Каравелов" -София
Строителен факултет
Катедра: "Мениджмънт на строителството"

К У Р С О В П Р О Е К Т

Дисциплина: "Организация на строителните инвестиционни проекти"

Тема: БИЗНЕС ПЛАН за създаване на частна детска градина

Изготвил:

Проверил:

Юни 2013

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Въведение..........................................................................4
2. Резюме..............................................................................5
3. Мисия и цели......................................................................8
4. Анализ на пазара..................................................................9
5. Маркетингов анализ............................................................12
6. Организация и управление....................................................18
7. Финансов план..................................................................20
8. Заключение.......................................................................22

БИЗНЕС ПЛАН
на " ДРС ИНВЕСТ"

Име на фирмата :

Адрес :

Телефон :

Регистрация : Софийски градски съд

Фирмено дело №

Вид бизнес : комплексен строителен инженеринг

Вид на фирмата : Дружество с ограничена отговорност

Управители :

1.Въведение:

Фирма "ДРС ИНВЕСТ" ООД е регистрирана през ........... г. в град София с решение на Софийски градски съд, фирмено дело №....................... Адресната регистрация на фирмата е....................... Фирмата е създадена с частен капитал. Основатели на " ДРС ИНВЕСТ" са ........................................ като съдружници с еднакво дялово участие.

Предмета на дейност е комплексен строителен инженеринг и инвеститорска дейност, обхващаща строителство на жилищни сгради, бизнесцентрове, реконструкции, ремонти и транспортни услуги.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план за създаване на частна детска градина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.