Бизнес проект - Актавис


Категория на документа: Други
Съдържание

Въведение ............................................................................................................................................ 3

Мисия и цели на организацията ................................................................................ 3

Външна среда на Актавис ........................................................................................................... 5

SWOT- анализ ................................................................................................................................... 11

ОУС ......................................................................................................................................................... 14

Процесът на вземане на решение ........................................................................................ 16

Мотивация ......................................................................................................................................... 19

Лидерство и стил на управление .......................................................................................... 21

Формиране и развитие на екип ............................................................................................. 22

* Кратка експозиция:

Ние сме Актавис - водеща глобална компания в генеричната индустрия. Ние сме специализирани в разработването, производството и продажбата на генерични, оригинални и биоподобни продукти. Актавис в България е най-голямата фармацевтична компания по продажби в опаковки, производствен капацитет и продуктова гама.Ние предлагаме качествени лекарства на достъпни цени.

А̀ктавис е основана през 1956 г. под името Pharmaco. Централата се намира в Исландия и акциите ѝ се търгуват на Исландската фондова борса.

Към края на 1990-те години в Актавис работят по-малко от сто души и дейността на фирмата се ограничава единствено до пазара в Исландия. През 1999 г. Актавис купува Балканфарма, започвайки период на значително развитие. Оттогава Актавис е извършила 25 поглъщания на други фирми и сега развива дейност в 32 страни с общо над 11 000 служители. Фирмата предлага над 600 продукта на пазара и има още 200, които са в процес на разработка и одобрение, което я прави една от най-широко специализираните във фармацевтичния бранш.
В момента Актавис е сред 5-те най-големи фармацевтични компании в света.

* Мисия:

Нашата мисия - Разработваме и произвеждаме лекарства с най-високо качество. Отговаряме на настоящите и бъдещите нужди на клиентите чрез интелигентни инвестиции в научни изследвания и разработки.
* Цели:
Дългосрочни:
* Завладяване на нови пазари;
* Увеличаване на външните и вътрешните пазари;
* Поддържане на агресивна корпоративна стратегия;
* Поддържане високо качество на произвежданите продукти;
* Ръст на приходи от печалба, ръст на нетна печалба, рентабилност на капитала;
* Изграждане и поддържане на имидж на лоялен партньор и поддържане стабилността на финансовото състояние;
* Постоянно задоволяване, отговаряне и надхвърляне на очакванията на клиента;
* Постигане и поддържане на ефективна комуникация и положителна мотивация сред персонала на компанията;
* Правилно разпределение на задачите между различните отдели, което да доведе до добре свършена работа и висока ефективност от дейността.

Средносрочни:
* Рентабилност на продажбите, обръщаемост на активите, структура на разходите
* Удовлетворение на клиентските очаквания;
* Да се реализира ръст на приходите от около 18% през 2012, 2013 и 2014г. Общо за трите години компанията ще се стреми да покачи своите приходи с 54%.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес проект - Актавис 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.