Бизнес рискът при кризисни ситуации


Категория на документа: Други


 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ"-СВИЩОВ

Реферат
На тема:
" Бизнес рискът при кризисни ситуации "
по дисциплина
"Бизнес риск"

Свищов
2014

Икономическата криза представлява състояние на икономиката на дадена държава или регион, което в дългосрочен аспект се характеризира с ниски нива на търговията иинвестиционната дейност, високи нива на безработица и инфлация, резултиращо в политическа нестабилност.

Кризите като обществено явление повече или по-малко, пряко или косвено са свързани с необходимост от защита на стабилността и сигурността на държавата или на отделни области на обществения живот.

В условията на кризисна ситуация предприемаческия риск е поставен пред усложнени обстоятелства. Несигурността е много по-висока. Действията на рисковия мениджър са по - сложни и отговорни.

Също така при кризисна ситуация фирмата е изправена пред разруха, пред фалит, пораждат се условия за настъпване на хаос, който може да получи и по - широки размери, т.е. да обхване и други фирми, цели отрасли на икономиката и дори цялото народно стопанство.

При тези ситуации, предприемачите и мениджърите действат в усложнена обстановка и се налага да вземат спешни решения, често свързании с огромен риск.

Преди да се пристъпи към предприемаческа дейност, най-напред трябва да се разкрият причините за възникналата криза, те могат да са както съншни фактори, така и вътрешно - организационни фактори в самата фирма, също така кризисни ситуации могат да възникнат и в резултат на природни бедствия.

Кризисните ситуации днес трябва да се премат като нещо неизбежно. Важното е да бъдат преодолени своевременно. Бързото реагиране е наложително, тъй като ударът от страна на конкурентите е неизбежен.

Понякога те могат да играят и положителна роля, тъй като пораждат иновации, предизвикват неспирен стремеж към обновление, стимулират конкуренцията и следователно са своеобразен двигател на технологичния и икономически прогрес.

След като бъдат разкрити причините за възникването на кризисната ситуация, следва да се разработят и множество алтернативи за нейното преодоляване. Рисковият мениджър не бива да изпада в паника, трябва да прецени новосъздалата се ситуация и да създаде впечатление, че ще се справи с кризата.

Първоначално трябва да се използва отбранителна стратегия. Това означава да се задържат завоюваните вече позиции, да не се допуска по-голямо влошаване на ситуацията. Целта е печелене на време, през което фирмата разработва своя стабилизационна програма за излизане от затрудненията. Защитната стратегия има временен характер.

При настъпили кризисни ситуации се препоръчват следните правила:
1. Запазете максимално хладнокръвие и преценете ситуацията. Като мениджър трябва да разберете:
- Какво точно става ;
- Защо става;
- Какво би могло да се случи, ако не се вземат мерки;
- Доколко бързо да се действа, за да се предотвратят по-нататъшни щети;
- С какви ресурси разполагате
2. Подгответе предварителен план за действие по етапи и време;
3. Определете екип от експерти за управление при кризисни ситуации;
4. Изградете комуникативна система;
5. "Разтоварвайте се" това означава максимално бързо да се освободите от периферните проблеми;
6. Насочвайте някои странични въпроси встрани от кризисната ситуация, където спокойно могат да се разгледат и решат;
7. Изгответе подробни планове, включващи:
- Графици - кога да се действа;
- Възможности за период на охлаждане;
- Подготовка на дългосрочни решения за изпълнение в подходящ момент;
- Наличие на извънредни случаи в бъдеще
8. Непрекъснато и точно следете какво става;
9. Непрекъснато оценявайте действията и реакциите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес рискът при кризисни ситуации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.