Бизнескореспонденция


Категория на документа: Други


1. Вътрешни взаимоотн. -специализирана част в областта на комуникациите, която изгражда взаимоизгодни отнош-я м/ у мениджърите и служ-те, които са 1-востепенни за успеха на организ-та.

2. Вътрешноорганизац. комуникации-Във всяка орг-я има отдел по комуник-я със служителите. Те планират и реализират програми за вътрешна комуник-я, чиято цел е да мотивира, информира, промотира културата на орг-та. Специалистите по взаимоотн-та работят в сътрудничество с отдела по чов. ресурси, за да се обяснят предложените бонуси, обучение и др., които са важни за служителите, както и с правния отдел по въпроси, свързани с догов. взаимоотнош-я и тяхното прекратяване.

3. Двустепенна комуник-я-Мн. организ-ии губят като не поставят приоритет в/ у ефективната 2-устеп. комуник-я и не я превръщат в основа на взаимоотнош-та мениджър-служител като най-важна част.

4. Предизвикателства пред ВВ-те включват мн. повече от комуник-ии със служ-те. Всяка организ-я съществува като част от дад. общество, освен това тя е зависима от др. общества и националности.

5. Елементи на комуникац-та верига:а) източник на инфо/ мениджъри, изпълнит. директор, интернет/ ;б) съобщения/ заповед, инструкция, отчет/ ;в) канал за комуник-я;г) рецепиент

6. Ср-ва за общуване с вътр. Публики:а) фирмени документи/ организац. -разпоредителни-заповед, указания;справочно-информационни-доклад, отчет, писмо, протокол;други-договор, декларация, пълномощно;док-ти подлежащи на контрол-закони, укази/ ;б) обучителни м-ли;в) вътрешни медии;г) информац. табла;д) заснемане на филми

Тема 13 Бизнес етикет и дипломатически контрол

1. Етикетът е съвкупност от обичайни и нормирани правила за общуване, държане и поведение в дад. социален или профес. Кръг. бизнес етикетът и протоколът са изключит. Важни за създаване на успешна бизнеск-я. В процеса на работа обаче трябва да се има предвид, че това, което е прието в нашата страна може да е неприемливо на друго място по света. В наши дни правилата на етикета могат да бъдат разделени на няколко големи групи:добро възпитание и поведение в о-вото, воински етикет, бизнес етикет, дворцов етикет.

2. Цел:поддържане на добри м/ уличностни отношения необх. за ефективна комуникация м/ у хората.

3. Роля:а) регулативна ф-я/ постигане на баланс вътре в организ-та и м/ у нея и о-вото/ ;б) информационна/ дава инфо за другата орг-я/ ;в) мотивационна;г) емоционална ф-я

4. Видове БЕ:а) бизнес етикет/ форма на общуване м/ у и в организ-я/ ;б) дипломатически етикет/ обхваща съдържанието на дипломатическия протокол в м/ удържавните връзки. По закона за държавния протокол той е с-ма от правила, която включва осигуряването на официалната дейност на дипломатическите и консулските представителства на територията на РБ, реда за организиране и провеждане на посещения и на официални срещи, провеждането на официални церемонии/ ;в) общограждански етикет/ форма на общуване в м/ учовешките контакти

5. Бизнес облекло:Работното облекло в съвременния бизнес свят е твърде официални и консервативно. Напр. мъжете в Испания носят елегантни костюми по поръчка в тъмни цветове и скъпи, но изящни аксесоари. За европейските жени роклите и полите се смятат за по-подходящи от костюми и панталони. Англичаните се обличат делово и консервативно и очакват същото от техните партньори. Немската бизнес униформа се състои от тъмни костюми, бели ризи и консервативни вратовръзки. Германките са по-елегантни от англичанките. Американците като цяло клонят към спортното облекло, но и там хората на бизнеса спазват строгия етикет. На официални срещи мъжете трябва да са облечени със строг костюм. Бизнес дамите на САЩ носят панталони поли с блузи, пуловери, както и рокли. Всяка жена си изработва свой собствен стил. Работниците трябва да са спретнати и стегнати. Фирменото облекло трябва да внушава елегантност, представителност и финес.

6. Бизнес протокол-включва по-голяма част от етикета, като приспособява едни правила за своите нужди, а други поставя в точни и ограничен рамки, служещи като ръководно начало за всички протоколни изяви. Протоколът съдържа правила, които не са свързани пряко с етикета, като напр. правилата на церимониала. В българският език значението на думата"протокол" е кодекс на дипломатическата етикеция.

7. Видове протокол:а) държавен/ част от държавното право. Включва реда на отношенията м/ у властите, установени в държавата церимониал, вкл. Използването на национ. химн, герб, знаме. Регулира официалните отношения м8у властите в 1-на и съща държава/ б) дипломатически/ съвкупност от правила за поведение, предназначени да нормират външните форми на отношенията м/ у лица, овластени с дипломатически и консулски правомощия, вкл. и правилата за церимониала, реда и формите на разл. Дипломатически актове. Дипломат. протокол е м/ ународен и неговите правила се спазват еднакво във всички държави. /

Протоколът отразява състоянието на отношенията м/ у държавите и е изцяло подчинен на целите и задачите на външната политика, поради което се смята, че е политически инструмент на дипломацията.

8. Видове приеми:а) официални/ работна закуска, закуска, работен обяд, обяд, официална вечеря, вечеря, дине-бюфе, кафе, чай, прием, коктейл/ ;б) полуофициални/ чаша вино, забавни и художествени вечери/ ;в) неофициално събиране/ парти, градинско увеселение, барбекю/

9. Общи правила на офиц-я прием:а) старшинство/ по право или по съображение/ б) местата на гостите/ определят се по протоколно старшинство, необх. е да се има предвид различията м/ у държавите, както и съседите по маса да имат общ език/ ;в) тайминг поведение/ закъснението за официална вечеря е недопустимо, за неофициална-само с предварително обаждане по телефона/

10. Препоръки:да се направи предварително проучване, справяне с умората, слей се с тълпата, проявявай уважение, спазвай йерархия, обръщане внимание на ролята на половете, правила за размяна на визитки, невлизане в личното пространство на другите, планиране на времето, не пренебрегване на ръкостискането, внимавай с подаръците.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнескореспонденция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.