Бонитиране на едродивечово стопанство


Категория на документа: ДругиСърна/Capreolus capreolus/
Типове местообитания:
1. Елата и смърчът равномерно разпределени под склопа с над 10 % участие; тревна растителност разнообразна; боровинката повсеместно. Площ : 573,8 ха. II БОНИТЕТ
2. Съставът главно от дъбови, с преобладание на цер и примес от келяв габър, габър, явор, ясен, клен и други широколистни. Почвите сухи и бедни. Надморска височина до 600 m. Площ: 140,4 ха. II БОНИТЕТ
3. Средно възрастни и зрели гори. Строеж неравномерен. Липсват сечища и открити площи са под 5 %. Площ: 296,4 ха. III БОНИТЕТ
4. Средно възрастни и зрели гори. Строеж неравномерен. Наличие на сечища и открити площи, заети с къпини и малини. Площ: 492,4 ха II БОНИТЕТ
5. Наличие на богата хранителна база. Буково-иглолистен район. Открити площи над 5 %. Площ : 693,8 ха. II БОНИТЕТ
Определяне на среден бонитет:
Кср =(573,8*2+140,4*2+296,4*3+492,4*2+693,8*2)/2196,8 = 2,1
Допустим запас на 100 ha - 7,9 броя
Допустим запас на 2196,8 ha - 172 броя
Коефициент на прираст - 0,9

Дива свиня/Sus scrofa/
Бонитет II
Допустим запас на 100 ha - 1,9 брой
Допустим запас на 2196,8 ha - 42 броя
Полово съотношение - 1,1:1

Главен вид - Сърна
Съпътстващ вид - Дива свиня
Избирам сърната за главен вид дивеч поради липсата на благороден елен и елен лопатар на територията на ДДУ "Валеста скала". При определяне на сърната за главен вид дивеч немогат да се определят второстепенни видове, а дивата свиня е съпътстващ вид.
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бонитиране на едродивечово стопанство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.