Борба с апартейда в Южна Африка


Категория на документа: Други


Първостепенната идея на ранния апартейд е пълно политическо и икономическо господство на бурите в Южна Африка. Понятието апартейд е дълбоко залегнало в корените на южноафриканската история.

След края на Втората световна война, когато вече не съществува заплахата от Англия и белите южноафриканци с британски произход, през 1948г. на власт идва Националната партия (НП), която не набляга върху расисткия елемент в своята политическа философия.

Понятието за раса образува основата на идеологията на апартейда. Отделните народностни групи в Южна Африка, или белите (15 %), цветнокожите (8,5 %), индусите (2,5 %) и чернокожето население (74 %), не могат да бъдат асимилирани: Всяка група има своя характер, своя собствен потенциал на развитие и своето собствено определение. Християнският представител на бурите има задължението, да спазва дадените от Бога различия и да избягва смесване на расите. Без апартейда бялото малцинство е застрашено да бъде погълнато от "черната опасност", неговите привилегии могат да бъдат отнети. Расовото разделяне трябваше да бъде легитимирано с тази идеология и бурите бяха мобилизирани срещу черното население.

Вместо заключение

Апартейда в Република Южна Африка, като режим е осъществен чрез техниките на логическата манипулация. За техниките на логическата манипулация, проф. Александър Гънгов пише в своята "Логика на измамата". Тази книга е интелектуално предизвикателство, което включва в едно строго научни проблеми на логиката, каквито са логическите грешки. Тяхното актуализиране и превеждане на съвременен език е условие за тяхната адекватност спрямо днешните социални проблеми. Със средствата на логиката авторът изобличава разнообразните софизми, злоупотреби и внушения в съвремения публичен дискурс, като си служи с богатата теоретична рамка очертана от Ролан Барт, Херберт Маркузе, Пиер Бурдийо, Жак Елюл, Зигмунт Бауман и др. Измамата, около която се върти изложението, се разглежда като граждански проблем от гледна точка на логиката и философията, като тя е проследена и разобличена във всичките й метаморфози и проявления в днешната ни човешка ситуация.

Когато става дума за разделение на обществото, както е в случая, можем да вземем теоретичните разсъждения на Жан Бодрияр и неговата идея за симулакрума. В условията на една хиперреалност обществото все повече е управлявано с помощта на псевдо-събития. Типичен пример за това са финансовите кризи, които се появяват тъкмо навреме, за да оправдаят вдигнатите данъци и намалените заплати. Всяка криза, отбелязва Гънгов, е последвана и от определена идеология за справяне. Идеологията, като абсурдна логика, идва тъкмо навреме, за да разцепи общественото мнение на "ние" и "те", да удави всяка съпротива, давайки на масите тяхната "превилигирована гледна точка". На помощ на така създалата се обстановка идва пропагандата. Благодарение на нея се създават две реланости - изкуствена и псевдо-реалност. Последната най-често се проявява в развлекателния бизнес между хилядите "специални ефекти": хората не само губят усет за правдоподобност, но и тя не ги интересува. Изкуствената реалност използва класическия похват на смесване на истина и неистина, с цел дезинформация и манипулация на общественото мнение.

Проф. Гънгов разглежда идеята на Жан Бодрияр за симулакрума и тази на Зигмунт Бауман за несигурността и нестабилността на съвременната човешка ситуация. Гънгов отграничава няколко вида симулакрум, според Бодрияр, като акцентът пада върху последните два вида: имитация прикриваща липсата на оригинал и имитация представяща себе си за действителност, които характеризират същинския симулакрум. Симулакрумът създава собствена хиперреалност подчинена на собствена "логика". Тази логика изцяло променя традиционните основания на истина и неистина, тъй като не разчита на реалността, а на зададени кодове и модели. Симулакрумът преобръща не само логическите структури, но и всички морални и естетически норми, като прилага свои собствени такива.

Източници:
1.http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%B4
2. А.Гънгов, "Логика на измамата", издателсто: Авангард прима, София, 2004г.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Борба с апартейда в Южна Африка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.