Брайлова азбука


Категория на документа: ДругиКурсова работа

Брайлова азбука - създаване и разпространение

(в света и в Европа)

"Библиотечно-информационно обслужване на лица в неравностойно положение"

Великотърновски университет ,,Св.Св. Кирил и Методий''

Брайловата система е метод за писане и четене, който има широко приложение сред хората със зрителни увреждания. Тя е изобретена през 1825г. от Луи Брайл. Като дете той загубва зрението си и посвещава своя живот в изследване на слепотата. Още по време на следването си в университета той създава революционна форма на комуникация, която превъзмогва слепотата и променя живота на всички хора с такива проблеми. След близо два века Брайловата система се използва по целия свят. Тя е доразработена и адаптирана за голямо разнообразие от езици.
Редицата от събития, довели до създаването на Брайловият шрифт, започва по времето на кръстоносните походи на френския крал Луи IX. След като претърпява съкрушително поражение в кръстоносните походи, кралят се връща в Париж с увереността, че Бог ще го научи на смирение. С тази вяра, той основава първият в света приют за слепи .Първите гости на приюта били 300 рицари, ослепени по време на походите. По - късно приютът служил за подслон на слепи бездомници.
През 1771 г. един млад мъж на име Валентин Аюи посещава панаира и дава милостиня на сляпо момче. За негово учудване, момчето познало номинала на монетата. Така Аюи осъзнава слепотата като проблем в цялата му дълбочина и сериозност и решава да му посвети живота си. 12 годишният Франсоа Льозъор става неговия пръв ученик. Валентин го научил да чете, използвайки отначало релефни дървени букви, от които формирал думи. Франсоа бил талантлив ученик и след 6 месеца се научил да възприема печатни страници. Аюи представил ученика си в Кралската академия, където неговото умение потресло учените мъже. Така се появил релефно линейният шрифт. Хората прокарвали пръстите си по изпъкналите релефни букви и съставяли думи и изречения. Революционното изобретение започнало да се разпространява по целия свят. През 1806 г., Валентин Аюи пристига в Санкт Петербург по покана на Александър I. В основаният от Аюи "Петербургски институт за слепи деца" започнали да се печатат книги. Така било положено началото на първата в Русия библиотека за слепи.
Изобретателите, последователи на Аюи, използвали принципно погрешно схващане, че "което е удобно за зрящите, то е удобно и за слепите". По системата на Аюи е трябвало да бъдат "прочитани" стандартните изпъкнали букви, които доста често имали сложни форми. Изобретателите започнали да предлагат изпъкнал шрифт с оригинални или опростени форми на буквите.
През 1831 г. англичанинът Джеймс Гол въвел изпъкнал под определен ъгъл шрифт, който се използвал известно време в приют за слепи. Алстън от Единбург, предложил свой шрифт, базиран на латинската азбука. Шрифтът на Алстън много напомня на един от днешните компютърни шрифтове - Arial.

Изобретателската мисъл не стояла на едно място и през 1838 г. Лукас предлага оригинални " завъртулки". Тази система е един вид стенография. Буквите се състояли от линии с точки или без точки в единия край. Системата на Лукас никога не била използвана за обучение.

Въпреки привидната простота, всички системи имали общ недостатък - твърде много време за разчитане и висока себестойност на създадените книги.
Въпреки привидната простота, всички системи имали общ недостатък - твърде много време за разчитане и висока себестойност на създадените книги.
През януари 1809 г. в малкото френско село Кувре се ражда Луи Брайл. Баща му бил сарач. Седларското ателие на баща му се превръща за него в място на изкушенията, където детското му любопитство е непрестанно разпалвано. Върху работната маса са разхвърляни безброй инструменти със странни форми - тънки източени шила, остри като бръснач седларски ножове. Един ден, тригодишният Луи, се изплъзва от погледа на родителите си, грабва парче кожа и един остър нож от тезгяха. Детето държи във възпълничките си ръчички дългия нож, който проблясва на слънчевата светлина, проникваща през полуотворената врата. Но кожата е твърда и не се поддава лесно. Ръцете се свиват и изведнъж изплъзналият се нож попада право в окото на малкия Луи. Повече нищо не може да спре неумолимия и трагичен ход на съдбата - нито внимателните грижи на родителите, нито помощта на лекаря в Кувре. Инфекцията се разпространила и върху другото око. На около 5 годишна възраст Луи почти напълно ослепял. Родителите му направили всичко възможно той да получи образование. Слепите хора ги очаквал мизерен живот и тъжно бъдеще. Един седлар в Шеси, който добре познавал семейство Брайл, разказва, че бащата на Луи измислил удивителен метод. Върху една дъсчица той забивал гвоздейчета за тапициране в определена последователност, очертавайки формата на буквите, след което детето търпеливо разгадавало тайнствената азбука на виждащите. През 1819 г., 10 годишния Луи, постъпва в парижкото училище за слепи. Обучението се извършвало по системата на Аюи с книги, които били много големи и скъпи. Училището разполагало само с 14 такива книги, които Луи успешно изучил, докосвайки всяка буква.
Системата на Аюи била несъвършена. За да се почувства всяка буква били необходими няколко секунди, а когато човек стигал до края на изречението, почти забравял началото му. Луи разбрал, че е необходимо да се търси начин, позволяващ бързо и лесно четене.
По това време във френската армия се използвал оригинален буквен код на артилерийският офицер Шарл Барбие дьо ла Сер за доставка на нощни съобщения. Съобщенията не трябвало да бъдат написани на хартия, защото за прочитането им било необходимо запалването на клечка кибрит, а това би разкрило позицията. Буквите представлявали пробити в картон дупки.
Системата е представлявала набор от 12 точки, разделени в две колони по 6. Методът на Барбие се свързва с крадрата на Полибий. Той представлява криптографски способ за кодиране на буквите от азбуката и предаване на тайни съобщения.
Разликата между квадратът на Полибий и системата на Чарлз Барбие е, че при втората на всяко място отговаря буква, фонема или триграф.
Въпреки това системата е определена от военните като прекалено трудна и сложна и те я отхвърлят.
През 1821 г. Барбие посещава Националния институт за хора със зрителни увреждания в Париж. Там той се запознава с Луи Брайл. Според Брайл основния недостатък на системата на Барбие е, че човешкия пръст не може да обхване целия символ наведнъж без да се мърда и затова не е в състояние да разчита кода бързо. Идеята на Брайл е за всяка буква да се използва по една клетка от 6 точки. Изобретението на Барбие дало на Луи творчески импулс и той създал системата от релефно-точково писмо, позволяваща да се записват букви и цифри, химични и физични знаци. През 1884 г. той въвел "клетка", състояща се от два вертикални реда, по 3 знака във всеки. Това давало 63 комбинации. Опипвайки всяка клетка, човек може бързо и надеждно да разпознае всяка буква. Това разбира се е по - лесно, отколкото опипването на няколко линии с релефни букви по системата на Аюи. През 1829 г. той предложил своята система на съвета на Института, но той я отхвърлил. Основният аргумент бил, че разработеният шрифт е неудобен за зрящи преподаватели. Въпреки неодобрението на учените, Брайл внедрява своя шрифт. Неговата система ставала все по - популярна сред обикновените хора и през 1837 г. Съвета отново разглежда системата му. Този път Брайл получил подкрепа.
Опитвали са да игнорират изобретението на Брайл, безрезултатно са опитвали да го преработят, но в крайна сметка светът признава, че разработената от Брайл писмена система за слепи е най - добрата. Брайл създава и специален прибор за писане, напомнящ перфоратор, който с малки промени е стигнал до наши дни. Въпреки слабото зрение и голямото натоварване, от 1828 той се заел да преподава география, алгебра, а след това и музика, докато работел като органист в парижката църква "Сен-Никола Де Шам".
Луи Брайл умира на 6 януари 1852 г. в Кувре. През май 1887 г. е открит негов паметник, направен от известният френски скулптор Леру.

Брайловата азбука произлиза от латинската, макар и косвено. В оригиналната система на брайла, точките са подредени, според реда на буквата във френската азбука.
Исторически погледнато има три начина за прилагането на брайловото писане при различните езици По силата на Международния договор за брайловата азбука, тя трябва да следва френския ред на 26 букви, от латинската азбука. След изтичането на тези 26 букви, при наличието на още букви се използват огледални образи и съчетания. Това са опити за налагане на еднаквост на азбуката във всички езици по света. Така би трябвало да се избегне хаоса на всяка нация при пренареждането на буквения код. Не всички езици се подчиняват на това споразумение. Друга система е да се зададат кодовете според честотата на използваните символи при писане с най-прости комбинации, за да се пишат и разчитат бързо. Такива системи се използвали в Германия и САЩ, но днес не се срещат никъде. И още една система, която се използва от сричките и звуците, среща се в Китай и Япония.
Днес съществуват три начина за брайлово писане: с традиционната брайлова плоча, с брайловата пишеща машина и с компютърните устройства за безкнижен брайл.
Една от възможностите за писане е на плоча и шило. Шилото пробива дупчиците на листа, а малки килийки в плочата обособяват отделните клетки. Всяка комбинация се изписва на гърба на листа и излиза огледално на лицевата страна. Другят начин е писане със специална брайлова машина. Писането на машина е по-бързият и удобен начин, по-широко разпространен и практикуван. Тъй като при брайловото писане няма как да се изтрият ефективно символи при допускане на грешка е прието тя да се зачерква с изписването на шесточия. При механичното напечатване на текстове с голям обем е възможно двустранното печатене на листа. Съществуват брайлови принтери за възпроизвеждане на текст от компютър директно. Друг източник на брайловите символи е брайловият дисплей. Той показва какво е изписано на монитора.

Брайловото писмо е лесно за усвояване, но трудно за използване.Овладяването на брайловите букви не представлява трудност за зрително затруднените и още по-малко за виждащите, но неговото използване като средство за тактилно четене е проблем.
Ограничени комуникационни възможности. И при най-добрите брайлисти проблемът за недостатъчното бързо четене и ориентиране в страницата при
класическото използване на брайл остава. С разпространението на брайловите компютърни устройства, предлагащи и аудиоканал, този проблем се решава частично.
Макар някои от недостатъците все още да не са преодолени напълно, практиката показа, че те не могат да намалят достойнствата и предимствата, които брайловото писмо предлага.

Брайловото писмо има универсален характер. То е адаптирано почти към всички езици. През 1904 г. д-р Ст. Донев адаптира това писмо към българския език.
От 1928 г. до днес Националното читалище на слепите "Луи Брайл" в София е основният издател на художествена литература на брайл. Библиотеката на читалището притежава фонд от почти 2000 заглавия. Тя обслужва читатели от цялата страна, като изпраща книгите по пощата. В София обслужването се извършва с кола по домовете. Първите български говорещи книги са записани през 1959 г., първото брайлово списание в България излиза през 1933 г., а първото списание на аудиокасети е записано през 1963 г.

Разпространява бързо в страните, където се говори френски език, но минава много време преди да навлезе в английския език. Едва през 1930 година английският вариант на Брайловото писмо е въведено официално.

В Холандия, брайлова азбука е въведена през 1890. В Белгия, тя е била в употреба най-малко от основаването на Брайловото писмо през 1922 г., но вероятно по-рано. През 1946 г., на Фламандски-Холандски Брайл комитет взима решение за единна азбука на холандски език. Това е въведена през 1947 година. Оттогава тя е стандарт и за двете страни.

През 12.09.1879г.,когато азбуката получава международно признание като писмена система за слепи е призната и в Германия.

Арабски Брайл е приет през 1950 като част от международното движение на Брайлово писмо, и това е за целия арабски свят. Други арабски базирани азбуки, като например урду и персийски Брайл, са подобни на арабски Брайл, но се различават.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Брайлова азбука 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.