Браунов газ


Категория на документа: Други


US Патент [19]

БРАУН
________________________________
[54] Заваряване
[76] Изобретател Жюл Браун, 182 Auburn Road

Auburn, New South Wales

Australia
[22] Попълнен 19 юли 1974
[21] Appl. No.: 489921
[30] Приоритетна дата на чуждестранна заявка
20 юли 1973 Australia ........................... 4159/73
02 май 1974 Australia ........................... 7418/73
03 август 1973 Australia ........................... 4341/73

[52] US Cl.2.................................... 204/270; 429/21;

204/129; 204/228; 204/229; 204/268

204/269; 204/272; 431/354
[51] Int. Cl.2...........................C25B 1/02; C25B 1/04
[58] Поле на търсене... 204/129, 270, 278, 228

204/230, 237, 269, 272, 271; 126/86R

55/3, 100; 29/498.5; 219/137; 431/354;

206/.7
[56] Reference Cited

UNITED STATES PATENT

685,274 10/1901 Haas........................4159/73

1,600,478 9/1926 Lawaczeck............204/272 X

3,045,665 7/1962 Movat.................. 204/129 X

3,177,633 4/1965 McDonald, Jr ............55/3 X

3,262,872 7/1966 Rhodes at al.........204/129 X

3,310,483 3/1967 Rhodes ...............204/129 X

Primari Ezaminer - Arthur C. Prescott
Attorney, Agent, or Firm - Hill, Gross, Simpson, Van
Santen, Steadman, Chiara & Simpson
[57] РЕЗЮМЕ
Това изобретение е свързано със заваряването, спояване и подобните, използващи смес от водород и кислород генерирани в истински стоихиометрично отношение в електролитна клетка чрез електролитна дисоциация на вода, така генерираната смес се прекарва от генератора през блокатор за обратно запалване и оттам към горелката където газът се запалва. Изобретението също така се отнася към атомно заваряване при което гореспоменатата смес се прекарва през дъга довеждаща до дисоциация на двата газа водород и кислород до атомен водород и кислород които при рекомбинация генерират много силно топъл пламък.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Браунов газ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.