Британска национална библиотека


Категория на документа: ДругиВеликотърновски университет "Св.св Кирил и Методий"

К У Р С О В А Р А Б О Т А
по

Библиотекознание

Изготвил: Проверил:
Елизабет Трифонова Здравкова Проф. Елена Георгиева
Библиотечно-информационни дейности
Фак.ном.:000532

Британска национална библиотека

THE BRITISH LIBRARY

Една от най-големите и богати библиотеки в Европа и света по състав на книжни колекции и различни носители на информация.
Разположена в Лондон.
"Нашата цел е да бъдем световен лидер за образование,наука и иновации" е мисията на Националната библиотека на Великобритания,която е и национален център за библиография и библиотекознание.
Работи всеки ден,седем дни в седмицата.Британската библиотека е достъпна безплатно за всеки гражданин на Великобритания.Безплатно се получава и читателската карта за работа в читалните на библиотеката.
Библиотеката разполага с on line каталог и всички процеси на търсене и поръчка са компютаризирани.Търсенето на даден материал може да се извърши по автор,заглавие,предмет,сигнатура,издателство,година на издаване.След избора на заглавие автоматизирана система информира читателя дали търсената книга може да бъде поръчана.На читателското място светва лампичка,която съобщава,че заявката е изпълнена и читателят получава материала на гишето за поръчки.
Законът за организацията и наименованието на Британската библиотека е приет през 1972 година.
Британската национална библиотека се финансира от Министерството на образованието и науката на Великобритания.
Британската национална библиотека се състои от 5 библиотечни учреждения:
> Библиотека на Британския музей(The British Museum Library),Лондон.Основана 1753 г. До 1972 г. изпълнява функциите на национална библиотека на страната;
> Справочна библиотека за естествени науки/Science Reference Library.Основана 1855 г. От 1966 влиза в състава на Библиотеката на Британския музей;
> Национална централна библиотека/National Central Library.Основана през 1916 г.,а от 1930 г. е национален център за междубиблиотечно книгозаемане за всички типове библиотеки;
> Депозитар за малкотърсена литература във Вилидж;
> Британски национален център за вътрешнодържавен книгообмен.Лондон;
> Национална научно-техническа библиотека-заемна(за раздаване на книги за дома)Бостон-Спа.Основана 1961;
> Служба Британска национална библиография.Основана 1949 г.
Осъществява регистрация на книги,списания,различни носители на информация на английски език.Издавала е печатни фиши за другите библиотеки в страната и ежеседмични библиографски указатели.
Дейността на Британската библиотека се осъществява по стратегически планове:Развитие на основата на знанията/Advancing to Knowledge от 1985 г.,от 1989 г. Достъп до знанията(Gateway to Knowledge) и др.
Библиотеката разполага с повече от 31 млн. материали от всички отрасли на знанието.Тази библиотека е единствената във Великобритания,която поддържа равно съотношение на фондовете за литература по хуманитарните науки и научно-техническа литература.В повечето случаи националните библиотеки се специализират в хуманитарната област на знанието.
Изградени и поддържани са следните фондове:африкан,холандика,раннопечатни,манускрипти,карти,съвременна британика,съвременна Франция,музика,вестници,официални публикации и социални науки,испаника,германика,ориенталистика,Индия,Презокеанска Англия,патенти,филателия,скандинава,наука,технология,бизнес,славика и Източна Европа,звуков архив.
Като национален книжен архив,Британската библиотека получава задължителен екземпляр от печатната продукция във Великобритания.Осъществява международния библиотечен книгообмен на страната.Британската библиотека функционира на базата на следните ресурси:
* 16 млн. книги и периодични издания;
* 660 000 заглавия на вестници;
* 29 500 ръкописи(манускрипти);
* 260 000 единици от Държавния архив на Индия;
* 8 млн. филателни артикула;
* 4 млн. карти;
* 1,4 млн. партитури;
* 1,1 млн. громофонни плочи;
* 184 000 магнетофонни плочи;
* 205 000 фотографии;
* Площ-сгради 360 мили(579,24 км),от които 267 мили в Лондон и 97 в Йоркшир(данните са към 1999 г.);
* Общ брой на заявки по пощата-2393;
* Читателски посещения-407 000;
* Консултации в читални-4,2 млн.;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Британска национална библиотека 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.