България Еър


Категория на документа: Други


1. Действия на нефтените компании за повишаване цените на едро на световния пазар - Според експерти от 2000г. насам всяка година цената на авиационното гориво от нефт се увеличава с около 14 на 100.

2. Наложеното ембарго върху търговията с горива от Иран, предизвикало смущения в регулярните доставки за ЕС.

3. Поевтиняването на еврото и българския лев спрямо долара през летния сезон.

4. Печалбите на рафинериите.

5. Свито потребление и забавен растеж на икономиката.

Възможни решения:

1. Производството на авиационно биогориво от водорасли, което ще бъде поне десет пъти по-евтино от сегашното. Основната технология вече е разработена от японската корпорация IHI като своите заводи компанията мисли да пусне през 2018 в Югоизточна Азия и Австралия.

2. Замяна на петрола с помощта на комбинация от въглища, природен газ и синтетични горива от нехранителни култури. Дори като се вземат предвид капиталовите разходи, използваното синтетично гориво ще е по-изгодно. В основата на този план лежи метода на Фишер-Тропш, разработен в Германия през 20-те години на миналия век, позволяващ превръщането на въглища в течни горива.

3. Търсене на начини за намаляване на други разходи, участващи във формирането на цената на самолетните билети.

Критерии за взимане на решение:

1. Минимални разходи за фирмата.
Оценка на алтернативите:

1. Производство на авиационно биогориво от водорасли:
Предимства - екологично гориво, помага за намаляване на емисиите на парниковите газове и изпарения.
Недостатъци - производството на биогорива се намира в начален стадий, изискват се големи инвестиции в новия продукт.

2. Замяна на петрола с други синтетични горива:
Предимства - намаляване вредните емисии.
Недостатъци - производството се намира в начален стадий, за потреблението на алтернативните биогорива ще са нужни големи инвестиции.
2. Намаляване на други разходи, участващи във формирането на цената на самолетните билети:

Предимства - конкурентно-способност на пазара, свързана с намаляването на цените на самолетните билети

Недостатъци - влошаване качеството на услугата.

Избрана алтернатива: намаляване на други разходи, участващи във формирането на цената на самолетните билети.

Мотивация на персонала

Теорията на Маслоу за мотивация, успешно може да бъде приложена при персонала на фирмата. Петте равнища на пирамидата могат да се съотнесът както към административния, така и към производствения персонал. Първите три стъпала на пирамидата са равноположни и равноизмерими за целия персонал, докато четвърто и пето стъпало потребностите на административния и производствения персонал се разминават.

1. Задоволяването на физиологическите потребности е първото и най-важното условие за протичането на високопродуктивна и успешна работа.Физиологичните потребности са еднакви за всички хора от персонала.Те включват нуждата от храна, вода, облекло, жилище и всички онези ежедневни нужди, от които всеки човек се нуждае за своето съществуване.За задоволяването на тези потребности, персоналът на "България ер" е мотивиран чрез получаване на необходимото възнаграждение за покриването на тези нужди.Освен стандартните доходи, служителите на тази авиокомпания получават още премии, работно облекло, както и ваучери за храна валидни за определени заведения.

2. Потребността от сигурност при персонала на "България ер" се изразява най-вече в нуждата от сигурна работа и сигурана заплата.За да бъде удовлетворена тази потребност се изготват договори съгласно, които се регламентират работните отношения. В тях се включва първоначален срок от пет години за трудова работа и строго регламентирани правила за заплащане. Но за да бъде мотивиран персонала да изпълнява съвместно своите задължения има клаузи според, които при нарушения в трудовия процес договорът може да бъде прекратен своевременно.

3. Социалните потребности тук магат да бъдат обособени в три отделни групи според принадлежността на персонала. Първата група се състои от отношенията между хората от административния персонал, втората в производствения, а третата е смесена между двете групи. За да спомогне за положителни социални контакти, приятна работна обстановка, приятелски колектив и приобщаване към групата, управленската политика на фирмата има някой правила. Организират се оперативки, съвещания, командировки и най-вече банкети, на които колектива е в извън работна среда и има възможност за по-свободно опознаване и общуване.

4. Четвъртото равнище в йерархията включва социалния статус. Тук можем да разделим административния и производствения персонал в две отделни групи, в които статуса, заемането на определено положение в групата са различни, както и стремежа за по-нататъшно развитие и растеж. Това е така, защото административния и производствения персонал имат коренно различни задължения и поле на работна изява. Но и в двете групи при доказани резултати в работата на всеки член от персонала има възможност от по-нататъшно развитие. Потребността от уважение и признание на всеки човек се задоволява не само чрез достигане на по-висшестоящ пост, но и чрез добро изпълнение и удовлетворение от собствените задължения, както и от коректно отношение към останалите членове на персонала. Ръководството на "България ер" се отнася с достатъчно уважение към всички свои работници, като се започне от чистачите и се стигне до главния счетоводител.

5. Задоволяване на потребностите от самоизява, получаване на власт, повишаване на професионалната квалификация и развитието на всички способности, е напълно реалистично в компанията. България Ер има двама изпълнителни директори. Дружеството се представляваСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
България Еър 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.