България Еър


Категория на документа: Други


заедно от двамата изпълнителни директори Янко Вълков Георгиев и Йона Стоименова. Дружеството е национален авиопревозвач на Република България.

България Ер е авиокомпания с предмет на дейност международни и вътрешни авиационни превози напътници, товари, багажи и поща със собствени и наети превозни средства, отдаване на самолети под наем /с екипажи и без екипажи/, техническо поддържане на въздухоплавателни средство и инженеринг, продажба и резервации на билети, производствено технически и посреднически дейности, подготовка и квалификация на кадри, вътрешна и външна търговия. За да се достигне до някоя от тези длъжности, първо е необходимо определен вид образование, трудов стаж и мотивирана трудова дейност. За да осигури възможност на своите работници за изява, управлението на авиокопмпанията, дава правото на учебна отпуска за учащи членове на персонала, организира курсове за повишаване на квалификационната степен, както и предлага обучителни семинари и беседи.

Характеристика на качествата на лидера

Ефективното лидерство е едно от най-важните условия за ефективното управление на дружеството. Основните качества, които притежава лидерът са следните:

* Интелектуални способности - ум и логика, проницателност, оригиналност, познавателност, образование.
* Решителност - предпочитание да действа, вместо само да мисли за ситуацията.
* Страст - отдадени на това, което вършат.
* Жизненост - силна вътрешна енергия.
* харизматичност - да зарежда с енергия околните, да ги вдъхновява.
* Бизнес морал - принципност и почтеност.
* Ефективност - постигане на високи резултати.
* Емпатия - разбиране на нуждите на хората.
* Хладнокръвие и присъствие на духа - запазване на спокойствие в трудни ситуации.
* Съобразителност при решаване на проблеми, находчивост - ефективна работа с топ мениджмънта на фирмата.
* Себеусещане - познаване на собствените си силни и слаби страни.
* Гъвкавост - умение за справяне в различни ситуации.
* Уравновесеност -улегналост и адържаност при вземане на решения.
* Смелост - умения за поемане на риск.
* Бързо учене - бързо усвояване на ново техническо и бизнес познание.
* Изграждане и развиване на взаимоотношения - с колеги и външни за фирмата лица.
* Стабилна позиция пред служителите - решителни действия, когато се решават проблеми. Развитие на хората - насочва и окуражава хората да развиват кариерата си.
* Вдъхване на ангажираност - признава и възнаграждава постиженията на служителите.
* Водене на хора - организира и мотивира хората.
* Управление на промяната - прилага ефективни стратегии, за да облекчи организационната промяна.
* Включване на служители в управлението - включване на други хора при взимане на решения в критични ситуации (полезни умения за целта: активно слушане, поддържане на връзка, информиране).
* Поддържане спокойствието на хората - показване на топло отношение и използване на чувство за хумор.
* Зачитане на индивидуалните различия - ефективна работа с хора с различен произход (култура, пол, възраст, образование).
* Стратегическо планиране - превеждане на визията в реалистични бизнес стратегии, включително и дългосрочни цели.

Ръководителят на ''Bulgaria Air'' насочва своя поглед към конкуренцията, към бъдещето, към алтернативните пътища. Той се фокусира върху по-широки модели, прави аналогии и след това прилага наученото към собствената си компания.

Стил на управление

Най-популярната класификация на управленските стилове е по отношение степента на делегиране на пълномощия на подчинените в процеса на вземане на решение. Според нея стилът може да бъде автократичен и демократичен.

Автократичният ръководител централизира колкото може пълномощията, структурира работата на подчинените си и почти не им дава свобода при вземане на решение.

Демократичният ръководител предпочита такива механизми на влияние, които биха задоволили потребности от по-високо равнище като: портебност от принадлежност, високи цели, самостоятелност и самореализация. Демократичното ръководство помага на хората да израстват, да се чувстват отговорни за собствената си работа и да поемат инициативата в свои ръце.

В днешно време е по-предпочитан демократичният стил на управление и се прилага все по-често в съвременните предприятия. Този стил на ръководство е предпочетен и от ''Bulgaria Air'' АД, поради положителното влияние което оказва на организацията. Стимулира инициативността и творческата активност, създава чувство на удовлетвореност от работата. Също така повишава отговорността за цялостната дейност. Децентрализацията, което е в основата на демократичния стил, дава възможност да се ускори процеса на вземаните решения и да се повиши качеството им, да се освободят ръководителите от рутинните управленски функции, да се засили ангажираността на хората към компанията, да се стимулира компетентността, творчеството и енергията на ръководители и подчинени.

''Bulgaria Air'' е най-успешната авиокомпания в България, а това не може да бъде постигнато без участието на най-важния фактор - служителите. Демократичният лидер спомага в най-голяма степен за удовлетворението на служителите от работата, което дава отражение върху свършените от тях задачи. Той зачита техните гледни точки и умения, което дава стимул на служителите да си вършат по-ефективно работата и да се чувстват като част от компанията, а не само подчинени. Засилва се ангажирaността на хората към дружеството. Условието, че фирмата е децентрализирана позволява на ръководителя да се занимае с по-важните въпроси и да остави рутинните на своите подчинени. Това спомага за бързото израстване на дружеството и лидерските й позиции в сферата на въздушния транспорт.

Формиране на екип

Създаването и правилното организиране на екипа е първоначален етап на процеса изграждане на екип, който е в основата на неговото развитие и успешно реализиране. Нашият екип се създаде, като си дадохме възможността да разкажем и узнаем повече за себе си и относно уменията, постиженията, опита, интересите, индивидуален принос за изпълнение на работна задача и качествата, които се ценят.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
България Еър 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.